Latvijai un Azerbaidžānai ir neizmantots sadarbības potenciāls – iespējas veidot ciešāku sadarbību pārtikas drošībā, mežsaimniecībā un lauksaimniecības izglītībā

Latvijai un Azerbaidžānai ir neizmantots sadarbības potenciāls – iespējas veidot ciešāku sadarbību pārtikas drošībā, mežsaimniecībā un lauksaimniecības izglītībā

Turpinot attīstīt divpusējo institucionālo un ekonomisko sadarbību starp Latviju un Azerbaidžānu, šonedēļ Latvijas delegācija zemkopības ministra Kaspars Gerharda vadībā apmeklēja Azerbaidžānu.

 

Divpusējās tikšanās laikā ar Azerbaidžānas lauksaimniecības ministru Inamu Karimovu (Inam Karimov) tika pārrunāta iespēja veidot ciešāku institucionālo un ekonomisko sadarbību lauksaimniecībā. Paužot apņēmību veidot ciešāku valstu divpusējo sadarbību lauksaimniecības zinātnes, izglītības un inovāciju jomā, tikšanās noslēgumā tika parakstīts saprašanās memorands starp Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Azerbaidžānas Dārzkopības institūtu.

 

“Šobrīd vēl pilnībā neizmantojam visu Latvijas un Azerbaidžānas sadarbības potenciālu. Tāpēc svarīgi turpināt iesākto sadarbību un iniciatīvas dažādos līmeņos – gan institucionālajā, gan uzņēmējdarbības līmenī. Laikā, kad globālā mērogā pasaule saskaras ar pārtikas nodrošinājuma problēmām, mums ir jādomā par jaunām piegādes ķēdēm. Latvijas lauksaimniekiem aktuāli ir rast jaunus minerālmēslu piegādātājus, un kā viens no risinājumiem varētu būt to iegāde Azerbaidžānā. Situācija nav vienkārša, taču sadarbojoties mēs varam rast risinājumus,” pēc tikšanās ar lauksaimniecības ministru atzīmēja K. Gerhards.

 

Tiekoties ar Latvijas-Azerbaidžānas starpvaldību komisijas līdzpriekšsēdētāju, Azerbaidžānas Ekoloģijas un dabas resursu ministru Muhtaru Babajevu (Mukhtar Babayev), tika apspriesta iespēja ciešāk sadarboties mežsaimniecībā, kā arī attīstīt pieredzes apmaiņu ilgtspējīgas lauksaimniecības praksei, kas veicina vides kvalitāti, garantē pārtikas produktu nekaitīgumu.

 

Latvijas un Azerbaidžānas ekonomisko un uzņēmējdarbības sadarbības potenciālu zemkopības ministrs pārrunāja tikšanās laikā ar Azerbaidžānas ekonomikas ministru Mikajilu Džabarovu (Mikayil Jabbarov). Sarunu laikā īpaša uzmanība tika veltīta iespējām stiprināt valstu divpusējo sadarbību tirdzniecībā ar pārtikas un lauksaimniecības produktiem. Pašlaik nozīmīgāko vietu Latvijas lauksaimniecības produktu eksportā uz Azerbaidžānu ieņem piena produkti – pagājušajā gadā tie veidoja 39% no kopējās lauksaimniecības produktu eksporta vērtības. Latvijas puse pauda ieinteresētību attīstīt eksportēto produktu grupas, uzsākot arī dzīvu liellopu un maizes eksportu.

 

Latvijas delegācija apmeklēja arī Azerbaidžānas Pārtikas nekaitīguma aģentūru, kur tikās ar tās priekšsēdētāju Gošgaru Tamazli (Goshgar Tahmazli). Tikšanās laikā tika pārrunātas iespējas attīstīt ciešāku valstu divpusējo sadarbības pārtikas nekaitīguma jomā, jo īpaši pieredzes apmaiņu pārtikas drošības politikas, tai skaitā normatīvo aktu un standartu ieviešanā, kā arī pilnveidojot informācijas apmaiņu par prasībām, kas regulē veterināro, fitosanitāro un sanitāro uzraudzību.

 

Latvijas delegācijas vizīte Azerbaidžānā norisinājās 2022. gada 14. un 15. jūlijā.

 

________________

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Kļaveniece
Zemkopības ministra padomniece
Tālrunis: 26417267
E-pasts: kristine.klaveniece@zm.gov.lv
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv

  • Publicēts:
    15.07.2022