Latvijas Prezidentūra sagaida Somijas atbalstu lauksaimniecībai un zivsaimniecībai nozīmīgu jautājumu risināšanā

Latvijas Prezidentūra sagaida Somijas atbalstu lauksaimniecībai un zivsaimniecībai nozīmīgu jautājumu risināšanā

Ceturtdien, 18. februārī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās ar Somijas lauksaimniecības un mežsaimniecības ministru Petteri Orpo, ar kuru pārrunāja aktualitātes lauksaimniecībā un zivsaimniecībā saistībā ar Latvijas Prezidentūras ES Padomē mērķiem un aktivitātēm.

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Somijas kolēģi informēja, ka Latvija Prezidentūras ES Padomē laikā sevišķu uzmanību pievērš ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) vienkāršošanai. Latvija uzskata, ka nesen pieņemtajā KLP reformā administratīvo slogu var ievērojami samazināt. Līdz ar to ir nepieciešamas diskusijas ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē.

 

Tikšanās laikā Jānis Dūklavs Somijas lauksaimniecības un mežsaimniecības ministram Petteri Orpo paskaidroja, ka otra nozīmīga Latvijas Prezidentūras prioritāte ir vienošanās panākšana ES Padomes ietvaros par bioloģiskās lauksaimniecības regulas priekšlikumu, kas nodrošinātu bioloģiskās Lauksaimniecības ilgtspējīgu attīstību. Latvija pašlaik turpina aktīvu darbu pie kompromisa priekšlikumiem, piemēram, par atkāpēm, atliekvielu līmeņiem, iespēju saimniecībā nodarboties gan ar bioloģisko, gan konvenciālo lauksaimniecību.

 

Abi ministri pārrunāja arī daudzgadu pārvaldības plānu Baltijas jūras mencu, reņģu un brētliņu krājumiem. Daudzgadu pārvaldības plāna regulas projekts ir viena no Latvijas Prezidentūras prioritātēm zivsaimniecībā. Regulas projekta mērķis ir nodrošināt tādu pārvaldības pasākumu izstrādi Baltijas jūras mencai, reņģei un brētliņai, kas nodrošinātu Kopējā zivsaimniecības politikā (KZP) noteikto mērķu sasniegšanu, īpaši attiecībā uz maksimālu ilgtspējīgas ieguves apjomu panākšanu. Šis ir pirmais daudzgadu plāns pēc KZP reformas, tādēļ tam būs svarīga loma līdzīgu daudzgadu plānu izstrādē arī pārējās jūrās citām sugām.

 

ZM foto: Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Somijas lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrs Petteri Orpo

 

___________________________

Informāciju sagatavoja:

Dagnija Muceniece

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tālrunis: 67027070; mob.: 26534104;

e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv.

  • Publicēts:
    18.02.2015