Latvijas zemes fonda pārvaldītājs būs a/s „Attīstības finanšu institūcija”

Latvijas zemes fonda pārvaldītājs būs a/s „Attīstības finanšu institūcija”

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi rīkojuma projektu, kas nosaka, ka Latvijas zemes fonda pārvaldītājs būs akciju sabiedrība „Attīstības finanšu institūcija”. Rīkojums nosaka, ka pārvaldītājs veidos, uzturēs un pārvaldīs Latvijas zemes fondu.

 

 

Latvijas zemes fonda mērķis ir nacionālā līmenī veicināt lauksaimniecības zemes resursu aizsardzību un pieejamību, racionālu, efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī lauksaimniecības zemes platību saglabāšanu.

 

 

Saskaņā ar likumu „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” Latvijas zemes fonda pārvaldītājs kā privāto tiesību subjekts veiks darījumus ar lauksaimniecības zemi, slēdzot nekustamā īpašuma nomas, pirkuma vai maiņas darījumus. Kārtību, kādā Latvijas zemes fonda pārvaldītājs veic darījumus ar nekustamajiem īpašumiem, tajā skaitā iznomā, pērk, pārdod un maina lauksaimniecības zemi, noteiks Ministru kabinets. Tāpat likumā noteikts, ka Latvijas zemes fonda pārvaldītājam sava darbība jāuzsāk ne vēlāk kā 2015. gada 1. jūlijā.

 

 

Akciju sabiedrības „Attīstības finanšu institūcija” akciju turētāji ir Finanšu ministrija (40%), Ekonomikas ministrija (30%) un Zemkopības ministrija (30%), un tā tika dibināta, apvienojot VAS „Attīstības finanšu institūcija „Altum””, SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” un VAS „Lauku attīstības fonds”.

 

 

Plašāka informācija par Ministru kabineta (MK) rīkojuma projektu „Par Latvijas zemes fonda pārvaldītāju”, ko ceturtdien, 8. janvārī, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē, pieejama MK mājaslapā: saite. Rīkojuma projekts vēl tiks skatīts valdībā.

______________________________

Informāciju sagatavoja

Viktorija Kalniņa

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālrunis: 67027622

viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    08.01.2015