Lauksaimniecības zemes iegādei piešķirti 428 aizdevumi par 20,8 miljoniem eiro

Valsts akciju sabiedrība „Lauku attīstības fonds” līdz 2014. gada 1. augustam piešķīrusi 428 aizdevumus par kopējo summu 20 824 882,49 eiro.

 

Aizdevumu sadalījums pa reģioniem: Kurzeme – 124, Zemgale – 131, Vidzeme – 80, Latgale – 57 un Rīgas reģions – 36 aizdevumi. Pārsvarā zemnieki vēlas savā īpašumā iegādāties līdz šim nomāto zemi.

 

Par apstiprināto aizdevumu summu plānots iegādāties kopumā 11 568 hektārus zemes. Iegādājamās zemes platības vidējā tirgus vērtība ir 1928 eiro par hektāru.

 

Apstiprināto aizdevumu summa ir no 2846 līdz 330 000 eiro (par 142 287 eiro un vairāk apstiprināti kopā 23 aizdevumi). No 428 apstiprinātajiem aizdevumiem 312 aizdevumiem piešķirtā summa ir līdz 55 000 eiro, pieprasītākā aizdevuma summa - līdz 35 000 eiro. Aizdevumu termiņš ir robežās no trim līdz 20 gadiem, vidējais aizdevuma termiņš – 16 gadi.

 

Aizdevumiem galvenokārt piesakās nelielas saimniecības, kuras atbilstoši mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai ir mikrosaimniecības. No 364 saimniecībām 310 saimniecībās strādā no viena līdz trim darbiniekiem, kuri ir ģimenes locekļi. Tikai 13 saimniecības ir tādas, kurās darbinieku skaits pārsniedz 10 un gada apgrozījums ir lielāks par 2 miljoniem eiro, un tās uzskatāmas par mazo uzņēmumu.

 

___________________________    
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67027498
ruta.rudzite@zm.gov.lv

 

  • Publicēts:
    04.08.2014