Lauku atbalsta dienesta Elektroniskā pieteikšanās sistēma augsti novērtēta pasaulē – 2.vieta ANO vispasaules konkursā

Lauku atbalsta dienests (LAD) ar gandarījumu un prieku paziņo, ka par Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS) ir saņēmis 2.vietu Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) konkursā „Apvienoto Nāciju Organizācijas Publisko pakalpojumu balva 2015” („2015 United Nations Public Service Award”) kategorijā „Publisko pakalpojumu pieejamības veicināšana informācijas laikmetā” ("Promoting Whole of Government Approaches in the Information Age”). Šis ir ļoti augsts novērtējums, Latvijā balvu par sniegtajiem pakalpojumiem kāda no valsts iestādēm saņem pirmo reizi.

 

LAD izstrādāto EPS ANO atzīst par ekselences piemēru tam, kādu viegli lietojamu, ērtu rīku var izmantot valsts pārvalde darbā ar saviem klientiem. Īpaši tika uzsvērta EPS pieejamo pakalpojumu daudzveidība un informācijas pieejamība klientam. EPS aktīvi var lietot lauksaimnieki, jo ir iespējams iesniegt gan pieteikumus platību maksājumu saņemšanai un iesniegumus projektiem, izmantot sezonas laukstrādnieku reģistrācijas moduli, sistēmā var iepazīties ar aktuālo informāciju par LAD aktualitātēm un apskatīt savus datus. Sistēmu aktīvi izmanto arī, piemēram, degvielas tirgotāji, kas pārbauda datus par bezakcīzes degvielas piešķiršanu lauksaimniekiem, to izmanto izglītības iestādes, lai pieteiktos programmās „Skolas piens” un „Skolas auglis”, kā arī klienti tajā var pieteikties daudziem citiem Zemkopības ministrijas resora pakalpojumiem.

 

LAD izsaka pateicību Latvijas lauksaimnieku organizācijām – Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomei un Zemnieku Saeimai, kas LAD ieteica balvas saņemšanai, kā arī Latvijas Augļkopju asociācijai un Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam, kas ANO nosūtīja rekomendācijas vēstules.

 

LAD uzsver, ka šādu balvu nebūtu iespējams saņemt, ja EPS izstrādātāji neieguldītu neatlaidīgu un radošu ideju bagātu darbu. EPS tika uzsākts izstrādāt 2007.gadā, sākotnēji tā izstrādi veica SIA „Tieto Latvia”; šobrīd EPS izstrādes darbu veiksmīgi turpina SIA „Autentica”. Sistēmai attīstoties un pieaugot tās izmantotāju skaitam, ar savām idejām par sistēmas izmantojamības paplašināšanu nāca gan atsevišķi sistēmas lietotāji, gan lauksaimnieku sabiedriskās organizācijas, kas iesniedza arī idejas par sistēmas pilnveidošanu un lietojamības uzlabošanu.

 

Apvienoto Nāciju Organizācijas balvas pasniegšana notiks ANO Publisko Pakalpojumu foruma laikā, kas norisināsies Medellinā, Kolumbijas Republikā no 2015.gada 23. līdz 26.jūnijam.

 

Plašāka informācija par konkursu ir pieejama ANO Publisko pakalpojumu balvas informatīvajā mājaslapā.

  • Publicēts:
    13.05.2015