Likumā paredzēs kompensāciju par dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radītajiem zaudējumiem

Otrdien, 15.aprīlī, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus Veterinārmedicīnas likumā. Grozījumi precizē pienākumus mājas (istabas) dzīvnieku turētājiem un pilnvarotā veterinārārsta pienākumus, noteic kompensācijas saņemšanas kārtību par dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radītajiem zaudējumiem, kā arī samazina administratīvo slogu lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem.

 

Grozījumi likumā noteic, ka turpmāk lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem pienāksies kompensācija par govju enzootiskās leikozes apkarošanas laikā nokautajiem liellopiem un Amerikas peru puves apkarošanas laikā iznīcinātajām bišu saimēm. Vienlaikus grozījumi noteic, ka dzīvnieku īpašnieks vai turētājs kompensāciju varēs saņemt tikai tad, ja būs izpildījis visas dzīvnieku veselības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

 

Turpmāk lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem ar Pārtikas un veterināro dienestu vairs nebūs jāsaskaņo izstrādātais biodrošības pasākumu plāns, kas ir administratīvā sloga samazinājums dzīvnieku īpašniekiem.

 

Grozījumi paredz, ka mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem būs jānodrošina mājas (istabas) dzīvnieku pirmreizējā vakcinācija pret trakumsērgu trīs mēnešus vecam dzīvniekam, savukārt praktizējošam veterinārārstam ir pienākums izdarīt ierakstu par vakcināciju mājas (istabas) dzīvnieka Eiropas Savienības pasē vai vakcinācijas apliecībā.

 

Noteikumi „Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā” stāsies spēkā pēc to izskatīšanas Saeimā un publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Papildu informācija par likuma grozījumiem - MK mājaslapā.
______________________________
Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67027498
ruta.rudzite@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    22.04.2014