Mainīti nosacījumi zvejas atļaujas (licences) izsniegšanai komercdarbībai zvejniecībā

Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu paredz, ka Zemkopības ministrija (ZM) ir tiesīga atteikt pretendentam atļaujas (licences) izsniegšanu, ja pretendentam iepriekšējā gada ienākumu deklarācijā ir norādīts mazāks minimālais apgrozījums no saimnieciskās darbības mēnesī uz vienu strādājošo nekā valstī noteiktais iztikas minimums. 

 

Zvejniecības komercdarbības licencēšanas komisija, izvērtējot iepriekšminēto rādītāju, līdz šim ņēma vērā Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) publicēto informāciju, bet, sākot ar 2014. gadu, CSP ir pārtraukusi iztikas minimuma aprēķinu. Tādēļ pretendentiem uz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā nepieciešams noteikt citu kritēriju, pēc kura varētu vērtēt komersanta ienākumus no saimnieciskās darbības. 

 

Lai situāciju risinātu, valdība otrdien, 19.maijā, apstiprināja izmaiņas 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu”, nosakot, ka jaunais kritērijs būs valstī noteiktā minimālā mēnešalga. Turklāt, lai nodrošinātu objektīvu saimnieciskās darbības apgrozījuma izvērtējumu, vērā tiks ņemta arī pretendenta konkrētā gada nozvejas apjoms un zvejā pavadīto dienu skaits.

 

Noteikumi paredz arī to, ka situācijās, kad zvejnieks iepriekšējā gadā objektīvu iemeslu dēļ nebūs sasniedzis noteikto kritēriju, ZM atļauju (licenci) izsniegs uz vienu gadu. 

 

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 8. septembra noteikumos Nr. 1015 ”Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

 

Vairāk informācijas par noteikumiem – Ministru kabineta mājaslapā


______________________________
Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
tālr.: 67027498 
ruta.rudzite@zm.gov.lv    

  • Publicēts:
    19.05.2015