Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi grozījumus Medību likumā, kas paredz administratīvo sodu sistēmas par pārkāpumiem medību jomā iekļaušanu Medību likumā. Izmaiņas Medību likumā sagatavotas saskaņā ar Ministru kabineta (MK) rīkojumu „Par Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepciju”, lai Latvijā ieviestu nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas sistēmu.

 

Grozījumi paredz papildināt Medību likumu ar nodaļu par administratīvo atbildību medību jomā un kompetenci sodu piemērošanā. Grozījumi likumā izstrādāti, ņemot vērā Valsts meža dienesta (VMD) rīcībā esošo statistiku par administratīvajiem pārkāpumiem medību jomā. Tāpat tika izvērtēti visi kompetencē esošie administratīvie pārkāpumi, ņemot vērā nodarījuma bīstamību, sabiedrisko kaitīgumu, nodarījuma sekas, nodarījuma aktualitāti un nodarījuma attiecināmību uz publiski tiesiskajām attiecībām.

 

Medību likums papildināts ar sodu piemērošanas kārtību par MK noteikumu “Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi” un “Medību noteikumi” prasību neievērošanu, īpaši akcentējot drošības prasību ievērošanu un šaujamieroču izmantošanas kārtību medību laikā. Tāpat likums papildināts ar soda piemērošanas kārtību par Medību likumā minēto prasību pārkāpšanu.

 

Grozījumi Medību likumā arī paredz, ka sodu piemērošanas administratīvo pārkāpumu procesu veic VMD amatpersonas.

 

Plānots, ka izmaiņas Medību likumā stāsies spēkā ar 2017. gada 1. janvāri. Plašāka informācija par grozījumiem Medību likumā, ko ceturtdien, 12. novembrī, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē, pieejama MK mājaslapā. Izmaiņas likumā vēl tiks skatīts valdībā.


______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    12.11.2015