Meža ugunsnedrošais periods sākas 17. aprīlī

Meža ugunsnedrošais periods sākas 17. aprīlī

Valsts meža dienests nosaka, ka visā valsts teritorijā ar 17. aprīli sākas meža ugunsnedrošais laikposms.*

 

Meža ugunsnedrošajā laikposmā, šogad tas ir no 17. aprīļa,  uzturoties mežā, visiem iedzīvotājiem ir jāievēro ugunsdrošības noteikumu prasības. Lai ierobežotu meža ugunsgrēku izcelšanās iespējas, ir noteikti daži aizliegumi un ierobežojumi, par kuru neievērošanu var piemērot administratīvo, civiltiesisko un arī kriminālatbildību. Uzturoties mežos un purvos  aizliegts :


- nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus;
- kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;;
- atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
- dedzināt atkritumus;
- braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem;
- veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.

 

Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma iestāšanos ir jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā.


Meža izstrādātājiem ir jāievēro prasība, ka meža ugunsnedrošajā laikposmā cirsmā dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju.


Meža īpašniekiem ir jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas būtu atbrīvoti no sagāztajiem kokiem un krūmiem, lai, nepieciešamības gadījumā, meža ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams brīvi pārvietoties. Tāpat meža īpašniekiem ir jāzina, ka pēc meža ugunsgrēka likvidācijas viņa mežā ,viņa pienākums ir veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību.

 

Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka gandrīz visu meža ugunsgrēku galvenais izcelšanās iemesls ir bijis cilvēciskais faktors –  neuzmanīga, nepārdomāta, pavirša rīcība ar uguni mežā.

 

Informācija:
 

* Šogad ir pavisam ir reģistrēti 175 meža ugunsgrēki ar kopējo uguns skarto platību  193,96 hektāri.
* Nodegušas jaunaudzes 105,63 hektāru platībā.
* Visvairāk meža ugunsgrēku ir reģistrēti Latgales pusē  – pavisam 87, ar kopējo  platību 111,9 hektāri.
* Pierīgā ir bijuši  32 meža ugunsgrēki un kopējā uguns skartā platība ir 47,4 hektāri. * Šajā pavasarī sniegs nokusa agri, to apstiprina arī ļoti lielais kūlas ugunsgrēku skaits, un tas pastarpināti ir iemesls salīdzinoši lielajam skaitam meža ugunsgrēku, jo  lielai daļai no tiem izcelšanās iemesls ir degoša sausā zāle.

 

„Ugunsdrošības  noteikumos”** ir noteikts, ka meža ugunsnedrošā laikposma sākumu visā valsts teritorijā nosaka Valsts meža dienests.


Līdz ar meža ugunsnedrošā laikposma iestāšanos, Valsts meža dienests organizē dežūras ugunsnovērošanas torņos. No šiem torņiem tiek novērots mežs, un, ja virs koku galotnēm var redzēt dūmus, tad ir iespējams noteikt kurā vietā deg mežs. Tāpēc svarīgi ir, lai bez saskaņošanas ar administratīvajā teritorijā esošo Valsts meža dienesta struktūrvienību, netiktu veikti nekādi dedzināšanas darbi, kas rada lielus dūmus, lai tie nemaldinātu ugunsnovērošanas torņa dežurantus un lai netiktu izsludināta viltus trauksme.


* 2014. gada 10. aprīļa Valsts meža dienesta rīkojums Nr. 81.
** Ministru kabineta noteikumu „Ugunsdrošības noteikumi” (17.02.2004. MK noteikumi Nr. 82) 29. punkts nosaka, ka meža ugunsnedrošā laikposma iestāšanos un tā izbeigšanos nosaka ar Valsts meža dienesta rīkojumu un izsludina visā valsts teritorijā.

 

Informāciju sagatavoja: Valsts meža dienesta preses sekretāre Selva Šulce, tālr.: 67210366

  • Publicēts:
    17.04.2014