Ministrs K. Gerhards: ES Kopējās lauksaimniecības un klimata nosacījumiem ir jābūt pārdomātiem un visām dalībvalstīm, arī Baltijas valstīm pieņemamiem

Ministrs K. Gerhards: ES Kopējās lauksaimniecības un klimata nosacījumiem ir jābūt pārdomātiem un visām dalībvalstīm, arī Baltijas valstīm pieņemamiem

Piektdien, 30. aprīlī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards tiešsaistē tikās ar jaunajiem Baltijas valstu lauksaimniecības ministriem - Igaunijas lauku lietu ministru Urmasu Krūzi (Urmas Kruuse) un Lietuvas zemkopības ministru Kestuti Navicku (Kęstutis Navickas), lai pārrunātu visām trim valstīm aktuālos nozares jautājumus. 

 

Diskutējot par ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākotni, Baltijas valstu ministri atzīmēja, ka ļoti svarīgi ir savlaikus vienoties par KLP regulām. Vienošanās par to, kādi un cik daudzi pasākumi Latvijas lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem būs jāpilda, lai Eiropas Savienībā tiktu sasniegti ambiciozie Zaļā kursa mērķi, ir prioritārs jautājums. 

 

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Lauksaimniekiem būs daudz obligātu vides un klimata prasību. Latvijas lauksaimniekiem ES tiešie maksājumi pašlaik ir par 20 procentiem zemāki nekā vidēji Eiropas Savienībā. Ja no šiem maksājumiem jānoņem vēl 20 procenti, kas novirzāmi ekoshēmām, pastāv risks, ka Latvija nespēs lauksaimniekiem nodrošināt pat šībrīža pamatienākumu atbalsta līmeni. Latvijai šāda pieeja nav atbalstāma, lauksaimniecības un klimata nosacījumiem ir jābūt pārdomātiem un visām dalībvalstīm, arī Baltijas valstīm pieņemamiem.” 

 

Domu apmaiņā par ES stratēģijas “No lauka līdz galdam” ieviešanu Baltijas valstu ministri apmainījās ar viedokļiem par nozīmīgākajiem EK ierosinājumiem un galvenajiem izaicinājumiem, ar ko būs valstīm jārēķinās, ieviešot dzīvē izvirzītos mērķus.  

 

Runājot par atbalstu lauku ekonomikas atdzīvināšanai pēc sekām, ko radījis Covid-19 uzliesmojums, Baltijas valstu lauksaimniecības un pārtikas sektors ticis atbalstīts ar dažāda veida pasākumiem, tai skaitā finanšu līdzekļiem, lai lauku uzņēmējdarbība varētu pārdzīvot izteikti nelabvēlīgo tirgus situāciju. Pagājušajā gadā Latvija šajā sektorā iepludināja ievērojamus naudas līdzekļus, īpaši piensaimniecībā un lopkopībā, ļaujot lauku uzņēmējiem turpināt nozīmīgo darbu valsts apgādē ar pārtiku. Atbalsts turpinās arī šajā gadā, tostarp ES tiešmaksājumu avansa maksājumu veidā, ar garantijām un aizņēmumiem lauku uzņēmējiem un kooperācijas veicināšanas pasākumiem. 
__________________________
Informāciju sagatavoja Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste, tālrunis: +371 67027498, e-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv, tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    30.04.2021