Nosaka 2015. gada valsts atbalstu meža nozares attīstībai

Zemkopības ministrija sagatavojusi noteikumu projektu, kas nosaka valsts atbalsta apmēru un tā piešķiršanas kārtību meža nozares attīstībai. Lai veicinātu nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju, 2015. gadā kopējais atbalsta apmērs meža nozares attīstībai būs 237 927 eiro.

 

Valsts atbalsts meža nozares attīstībai paredz atbalstīt sabiedrības informēšanas un izglītošanas programmu un projektu īstenošanu, tostarp skolu jaunatnes izglītošanas pasākuma „Konkurss „Mūsu mazais pārgājiens”” un „Meža dienas 2015” nodrošināšanu. Plānots arī turpmāk nodrošināt izstādi „Iepazīsties – Koks!”, kuras mērķis ir pārskatāmi attēlot Latvijas meža nozari, izceļot katra posma – meža audzēšanas, aizsardzības, izstrādes, koksnes pārstrādes – sasniegumus. Tāpat atbalsts paredzēts meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs” balvu izgatavošanai un cietiem meža nozares attīstības projektiem. 

 

Noteikumus projekts paredz arī atbalstīt zinātniskās izpētes projektus, tostarp nacionālo meža monitoringa veikšanu un bioloģiskās daudzveidības monitoringa metodikas zinātniskā pamatojuma izstrādi. Minētie izpētes projekti dos ieguldījumu Valdības deklarācijas izpildē un Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādņu īstenošanā, kā arī radīs iespēju meža nozares politikas veidotājiem un interešu grupām pieņemt lēmumus par turpmāko meža un saistīto nozaru attīstību.

 

Plašāka informācija par Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2015. gadā”, ko ceturtdien, 12. februārī, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē, pieejama MK mājaslapā: saite. Noteikumu projekts vēl tiks skatīts valdībā.

______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    12.02.2015