Nosaka ražotāju grupu atzīšanas kārtību zivsaimniecībā

Zemkopības ministrija sagatavojusi jaunu Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu, kas nosaka zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijus un kārtību. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Eiropas Padomes regulu par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju, lai nodrošinātu atbilstību jaunās Kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem.

 

 

Noteikumu projekts paredz kārtību, kādā atbilstoši jaunajai Eiropas Savienības (ES) tirgus kopējai organizācijai tiks atzītas zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupas, kā arī starpnozaru ražotāju grupas. Tāpat noteikumu projekts paredz reprezentatīvu ražotāju grupu atzīšanas kritērijus un ražotāju grupu darbības nosacījumus.

 

 

Lai Latvijā nodrošinātu jaunās ES kopējās tirgus organizācijas noteikumu ievērošanu, noteikumu projekts paredz jaunu kārtību ražotāju grupu ražošanas un tirdzniecības plānu izstrādē un ieviešanā. Paredzams, ka turpmāk ražotāju grupām būs nepieciešams iesniegt pārskatus par ražošanas un tirdzniecības plānu izpildi.

 

 

Noteikumi būs jāievēro zvejniekiem, akvakultūras nozares uzņēmumiem, kā arī zivju apstrādes uzņēmumiem un zvejas un akvakultūras produktu tirgotājiem, kuriem būs interese veidot ražotāju grupas. Šobrīd Latvijā ir trīs atzītas ražotāju grupas, kas darbojas zvejniecībā.

 

 

Plašāka informācija par MK noteikumu projektu „Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem un kārtību, kā arī darbības nosacījumiem un tās kontroli”, ko ceturtdien, 11. septembrī, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē, pieejams MK mājaslapā: saite. Jaunie noteikumi vēl tiks skatīti valdībā.

 

______________________________

Informāciju sagatavoja

Viktorija Kalniņa

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālrunis: 67027622

viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    11.09.2014