Nosaka sodu par nelikumīgi iegūto un importēto kokmateriālu tirdzniecību

Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz noteikt nacionāla līmeņa sankcijas par nelikumīgi iegūto un importēto kokmateriālu vai no tiem iegūtu koka izstrādājumu laišanu tirgū. Grozījumi izstrādāti saskaņā Eiropas Padomes regulu, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus.

 

 

Šobrīd Administratīvo pārkāpumu kodeksā jau ir noteikts sods par nelikumīgu koku ciršanu un koku ciršanas noteikumu pārkāpšanu, taču nav noteiktas sankcijas par regulas prasību pārkāpumiem attiecībā uz importētajiem kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem. Grozījumi paredz pilnībā nodrošināt regulas prasību izpildi – noteikt nacionāla līmeņa sankcijas par regulas prasību pārkāpumiem. Plānots, ka par importētu nelikumīgi iegūtu kokmateriālu vai no tiem iegūtu koka izstrādājumu pirmreizēju laišanu tirgū fiziskajām personām paredzēts sods no 100 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām – no 1000 līdz 14000 eiro, konfiscējot šos kokmateriālus vai koka izstrādājumus vai bez konfiskācijas. Savukārt par kokmateriālu un koka izstrādājumu izcelsmes likumības pārbaužu neveikšanu un likumības pārbaužu sistēmas nenodrošināšanu fiziskajām personām izteiks brīdinājumu vai uzliks naudas sodu no 100 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām izteiks brīdinājumu vai uzliks naudas sodu no 500 līdz 7000 eiro.

 

 

Tāpat šobrīd Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikts sods par medību noteikumu pārkāpšanu vai citāda veida dzīvnieku izmantošanas noteikumu pārkāpšanu, tomēr tas nav izmantojams attiecībā uz savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumu pārkāpšanu. Tāpēc nepieciešams precizēt administratīvo pārkāpumu likumdošanu, lai sodu varētu piemērot arī attiecībā uz savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumu pārkāpšanu. Īpaši būtiski tas ir šobrīd, kad piebarošanas noteikumu kontrole nepieciešama dēļ Āfrikas cūku mēra izplatības Latvijā.

 

 

Plašāka informācija par grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, ko ceturtdien, 2. oktobrī, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē, pieejama MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40335473. Grozījumi vēl tiks skatīti valdībā un Saeimā.

______________________________

Informāciju sagatavoja

Viktorija Kalniņa

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālrunis: 67027622

viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    02.10.2014