Noslēgusies Lubāna ezera dienvidaustrumu dambja rekonstrukcija

Zemkopības ministrija informē, ka ekspluatācijā nodots pārbūvētais Lubāna ezera Dienvidaustrumu dambis. Projekts “Lubāna ezera hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielināšana pieguļošo teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem – 1. kārta Dienvidaustrumu dambja rekonstrukcija” tika īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātē “Vides risku samazināšana”.


Projekta īstenošanas laikā tika veikta Lubāna ezera dienvidaustrumu dambja rekonstrukcija (pārbūve) 11,1 km garumā, atjaunojot gan dambi, gan 3,9 km garumā to papildus nostiprinot ar metāla sietu konstrukcijām, kas pildītas ar dolomīta akmeņiem. Šā būvniecības objekta kopējās izmaksas ir 1,3 miljoni eiro. Būvniecības tehnisko projektu izstrādāja SIA „Geo Consultants", projekta tehnisko realizāciju veica SIA „Riga rent", bet būvuzraudzību nodrošināja SIA „Zvidze". Pēc speciālistu vērtējuma izbūvētie stiprinājumi nodrošinās dambja noturību pret izskalojumiem vairākus desmitus gadu.


Lubāna ezera dienvidaustrumu dambja kritiskā stāvokļa dēļ pastāvēja nacionāla mēroga plūdu draudi, jo varēja applūst līdz 60 tūkstošus hektāru lielas zemes platības, tajā skaitā arī piecas apdzīvotas vietas. Neatgriezeniski bojājumi plūdu gadījumā varēja tikt nodarīti ceļiem, elektrolīnijām, sakaru kabeļiem, lauksaimniecībā izmantojamām zemēm un mežiem, kā arī pastāvēja papildu plūdu draudi arī zemāk esošajām teritorijām Aiviekstes upes un Daugavas krastos.


Šobrīd Lubāna ezerā vērojams zems ūdens līmenis, kas daļēji saistīts ar dambja būvniecības vajadzībām veikto līmeņa pazeminājumu un arī sauso vasaru. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, kas nodrošina Lubāna ezera hidrotehnisko būvju ekspluatāciju un uzturēšanu skaidro, ka Kalnagala slūžas, ar kurām regulē ezera ūdens līmeni, atrodas aizvērtā stāvoklī jau no 23. jūlija, bet Aiviekstes slūžas nodrošina ekoloģisko caurplūdumu.

 

Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070; mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv.

  • Publicēts:
    07.09.2015