Noteikta ražotāju grupu atzīšanas kārtība zivsaimniecībā

Otrdien, 9. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto jauno noteikumu projektu, kas nosaka zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijus, kā arī to darbības nosacījumus un kontroles kārtību. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Eiropas Padomes regulu par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju, lai nodrošinātu atbilstību jaunās Kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem.

 

 

Noteikumi paredz kārtību, kādā atbilstoši jaunajai Eiropas Savienības (ES) tirgus kopējai organizācijai tiks atzītas zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupas, kā arī starpnozaru ražotāju grupas. Tāpat noteikumi paredz reprezentatīvu ražotāju grupu atzīšanas kritērijus un ražotāju grupu darbības nosacījumus.

 

 

Lai Latvijā nodrošinātu jaunās ES kopējās tirgus organizācijas noteikumu ievērošanu, noteikumi paredz jaunu kārtību ražotāju grupu ražošanas un tirdzniecības plānu izstrādē un ieviešanā. Noteikta veidlapa – formāts, kādā turpmāk ražotāju grupām būs nepieciešams iesniegt pārskatus par ražošanas un tirdzniecības plānu izpildi.

 

 

Noteikumi būs jāievēro zvejniekiem, akvakultūras nozares uzņēmumiem, kā arī zivju apstrādes uzņēmumiem un zvejas un akvakultūras produktu tirgotājiem, kuriem būs interese veidot ražotāju grupas. Šobrīd Latvijā ir trīs atzītas ražotāju grupas, kas darbojas zvejniecībā.

 

 

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par MK noteikumiem „Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritēriji, kā arī ražotāju grupu darbības nosacījumi un tās kontroles kārtība” pieejama MK mājaslapā: saite.

______________________________

Informāciju sagatavoja

Viktorija Kalniņa

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālrunis: 67027622

viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    09.12.2014