Noteikts pārejas periods papildu prasībām Skolas piena programmā

Lai ļautu Skolas piena programmā iesaistītajiem piena produktu piegādātājiem izpildīt līgumsaistības par piena produktu piegādi mācību iestādēm līdz 2014./15. mācību gada beigām un saņemt Skolas piena programmā paredzēto valsts līdzfinansējumu, valdība otrdien, 10.februārī, apstiprināja grozījumu Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.106 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs”.

 

Grozījums nosaka pārejas periodu līdz 2015.gada 29.maijam, kurā Skolas piena programmā piegādātam pasterizētam pienam netiks piemērots nosacījums par maksimālo transportēšanas attālumu un atbilstību pārtikas kvalitātes shēmu (t.i., bioloģiskās lauksaimniecības shēmas vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas) prasībām. Tādējādi vēl līdz šī mācību gada beigām par pasterizēta piena piegādi pirmsskolas un 1.-9.klases izglītojamiem varēs saņemt valsts līdzfinansējumu, kura mērķis ir ik dienas nodrošināt iepriekšminētai izglītojamo grupai glāzi piena bez maksas.

 

Noteikumi „Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.106 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs”” stāsies spēkā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Vairā informācijas par noteikumiem – Ministru kabineta mājaslapā.
______________________________
Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
tālr.: 67027498
ruta.rudzite@zm.gov.lv    

 

  • Publicēts:
    10.02.2015