Nozīmīga informācija piena ražotājiem par piena kvotu un tās izpildi

Zemkopības ministrija atgādina lauksaimniekiem, ka pašlaik ris pēdējais piena kvotas gads un piena ražotājiem rūpīgi jāseko līdzi savas piena kvotas izpildei.

 

Pēdējā, 2014./2015. piena kvotas gadā valsts kopējās piena kvotas lielums ir 781 132 tonnas, tajā skaitā piegādes kvota - 767 328 tonnas. Piegādes kvotas izpilde 2014.gada 1.septembrī bija 46,67 procenti savukārt iepriekšējā kvotas gadā šajā periodā izpilde bija 42,78 procenti. Visā iepriekšējā 2013/2014.piena kvotas gadā kvotas izpilde bija 99,1 procents un, ņemot vērā saražotā un realizētā piena daudzuma pieaugumu šajā kvotas gadā, Latvijai pastāv reāla iespēja pārsniegt valstij piešķirto piena kvotas apmēru.

 

Saskaņā ar Eiropas Savienības un nacionālajiem normatīvajiem aktiem par piena kvotas pārsniegšanu un soda naudas nomaksu atbildīgs ir piena ražotājs, savukārt piena pircējs piegādes piena kvotas pārsniegšanas gadījumā nodrošina maksājuma (soda naudas) iekasēšanu no ražotāja un pārskaitīšanu Lauku atbalsta dienestam. Maksājuma lielumu par pārsniegto piena kvotu katram ražotājam aprēķina Lauksaimniecības datu centrs (LDC) kvotas gada beigās, ja valsts kopējā piena kvota ir pārsniegta. Līdz 2015.gada 1.augustam ražotājiem, kuri būs pārsnieguši piena kvotu, LDC nosūtīs rakstisku lēmumu, kurā būs norādīts pārsniegtās piena kvotas apmērs un maksājuma lielums. Pircējs maksājuma iekasēšanu no ražotāja par pārsniegto piena kvotu var uzsākt tikai pēc lēmuma saņemšanas no LDC, kurā būs norādīta maksājuma (soda naudas) summa, kas jāiekasē no ražotāja.

 

Vēl pastāv arī iespēja, ka pircējs un ražotājs, savstarpēji vienojoties, līgumā norāda atsevišķu punktu, kurš paredz avansa ieturēšanu no piena naudas par pārsniegto piena kvotu, vienlaikus paredzot līgumā avansa atmaksas kārtību piena ražotājam situācijā, ja valsts kopējā piena kvota nav pārsniegta. Šādu ceļu izvēloties, ražotājiem ar pircēju noslēgtajos līgumos jāizvērtē paredzētās saistības un to tiesiskais pamatojums.

______________________________
Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr. 67027498
ruta.rudzite@zm.gov.lv

 

  • Publicēts:
    02.10.2014