Palielina atbalsta finansējumu kredītprocentu daļējai dzēšanai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

Trešdien, 19. novembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos, kas paredz atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai investīciju veicināšanai lauksaimniecībā. Izmaiņas noteikumos paredz palielināt kopējo atbalsta finansējumu par 500 000 eiro lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām.

 

 

Lai veicinātu investīciju piesaisti lauksaimniecības nozares modernizēšanai un sekmīgi izmantotu Eiropas Savienības piedāvātā atbalsta iespējas, izmaiņas noteikumos paredz palielināt finansējumu no 350 000 līdz 850 000 eiro pasākumā „Kredītprocentu daļēja dzēšana atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām”. Uz atbalstu var pretendēt jebkura persona, kura veic investīcijas lauku un lauksaimniecības attīstībā un kura atbilst noteikumos noteiktajām prasībām.

 

 

Ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta sniegto informāciju par to, ka atbalsta pasākumā „Kredītprocentu daļēja dzēšana lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantiem” veidojas neapgūts finansējums 500 000 eiro apmērā, attiecīgā summa tiek pārdalīta lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām.

 

 

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par grozījumiem MK 2014. gada 13. maija noteikumos Nr. 243 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā” pieejama MK mājaslapā: saite.

______________________________

Informāciju sagatavoja

Viktorija Kalniņa

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālrunis: 67027622

viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    19.11.2014