Palielināts publiskais atbalsts lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas ražošanas arodapmācībai

Lai augtu arodapmācību apguvušo personu loks un efektīvi tiktu apgūts finansējums, otrdien, 16.septembrī, valdība apstiprināja izmaiņas Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1081 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātē „Arodapmācības””.

 

Pašlaik ir noteikts, ka vienā projektā lielākais pieejamais publiskais finansējums ir 9960,10 eiro, savukārt atbalsta intensitāte (publiskā atbalsta lielums) ir noteikta 80 procenti. Pašreizējo ierobežojumu dēļ pasākums ne visai interesē potenciālos atbalsta pretendentus, jo lauksaimnieku iespējas līdzfinansēt apmācības ir ierobežotas. Lai sekmētu nozares pārstāvju zināšanu līmeņa paaugstināšanu, atbalsta intensitāte ir palielināta līdz 100 procentiem.

 

Noteikumi „Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1081 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātē „Arodapmācības””” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Papildu informācija par noteikumiem - MK mājaslapā.

______________________________
Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr. 67027498
ruta.rudzite@zm.gov.lv

 

  • Publicēts:
    16.09.2014