Paplašinātas iespējas sabiedrībai līdzdarboties dzīvnieku aizsardzības un labturības politikas veidošanā

Jaunie noteikumi, ko otrdien, 14.oktobrī, apstiprināja valdība, maina pašreizējās Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nosaukumu, kā arī nozīmīgi palielina sabiedrības iespējas iesaistīties dzīvnieku aizsardzības jautājumu risināšanā.


 
Turpmāk padomes nosaukums būs Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvā padome un padomes sastāvā darbosies ne tikai to biedrību, kuras darbojas dzīvnieku aizsardzības jomā, pārstāvji, bet arī pārstāvji no biedrībām, kuras apvieno lauksaimniecības dzīvnieku audzētājus.


 
Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību dzīvnieku aizsardzības un labturības jautājumu risināšanā un īstenošanā. Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvo padomi vadīs zemkopības ministrs.


 
Noteikumi "Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes nolikums" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Plašāka informācija par noteikumiem - MK mājaslapā.

______________________________
Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67027498
ruta.rudzite@zm.gov.lv

 

 

  • Publicēts:
    14.10.2014