Paplašināts atbalstāmo zivsaimnieku loks saražotās produkcijas pievienotās vērtības palielināšanai

Paplašināts atbalstāmo zivsaimnieku loks saražotās produkcijas pievienotās vērtības palielināšanai

Valdība otrdien, 30. augustā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā “Resursu efektivitāte un pievienotās vērtības radīšana zvejas produktiem”, lai iespējami plašākam zivsaimnieku lokam dotu iespēju palielināt produkcijas pievienoto vērtību un lai uzņēmēji savus resursus izmantotu efektīvāk.

 

Atbalsta pasākuma mērķis ir biedrībām palielināt zvejas produktu pievienoto vērtību, atbalstot ieguldījumus, kuru ieviešanas rezultāts ir pieejams plašākam zivsaimniecības nozares pārstāvju lokam, kā arī resursu efektīvākai izmantošanai – komersantiem, zvejnieku vai zemnieku saimniecībām, kas nodarbojas ar zvejniecību, izņemot zveju iekšējos ūdeņos.

 

Atbalsts paredzēts būvniecības izmaksām, kā arī jaunu pamatlīdzekļu iegādei, kas tieši saistītas ar zvejas produktu pievienotās vērtības palielināšanu un resursu efektivitāti.

 

Uz atbalstu pievienotās vērtības radīšanai un resursu efektivitātes palielināšanai var pretendēt biedrības, kuru sastāvā ir ne mazāk kā trīs biedri un kuras galvenā komercdarbība ir zvejniecība, izņemot zveju iekšējos ūdeņos.

 

Uz atbalstu resursu efektivitātes palielināšanai zivju izkraušanai, šķirošanai un atvēsināšanai zvejas pirmapstrādē var pretendēt komersanti, zvejnieku vai zemnieku saimniecības, kas nodarbojas ar zvejniecību, izņemot zveju iekšējos ūdeņos.

 

Atbalstam var pieteikties:

  • atzīta ražotāju organizācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem, ražotāju grupu darbības nosacījumiem un tās kontroles kārtību,
  • biedrība, kura reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un kuras ne mazāk kā trīs biedru komercdarbības joma galvenokārt ir zvejniecība, izņemot zveju iekšējos ūdeņos,
  • komersants, zvejnieku vai zemnieku saimniecība, kas nodarbojas ar zvejniecību, izņemot zveju iekšējos ūdeņos.

 

Atzītai zvejas produktu ražotāju organizācijai publiskā finansējuma apmērs ir paredzēts 75% no attiecināmajām izmaksām. Biedrībai, kas nav zvejas produktu ražotāju organizācija, finansēs 60% no attiecināmajām izmaksām, pārējiem pretendentiem – 50% attiecināmo izmaksu. Savukārt atbalsta pretendentam, kas projektu īstenos piekrastes zvejnieku vajadzībām, finansēs 90% no tām attiecināmajām izmaksām, kas saistītas ar piekrastes zveju.

 

Komersantiem, zvejnieku vai zemnieku saimniecībām, kas nodarbojas ar zvejniecību, izņemot zveju iekšējos ūdeņos, 2021.–2027. gada plānošanas periodā kopējā attiecināmo izmaksu summa pasākumā nepārsniedz 700 tūkst. eiro.

 

Noteikumos arī noteiktas attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti.

 

Noteikumi “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Resursu efektivitāte un pievienotās vērtības radīšana zvejas produktiem”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

_________________________

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

  • Publicēts:
    30.08.2022