Par kompensāciju izmaksāšanu dzīvnieku īpašniekiem ārkārtējās situācijas teritorijā

Par kompensāciju izmaksāšanu dzīvnieku īpašniekiem ārkārtējās situācijas teritorijā

Zemkopības ministrija (ZM) informē, ka dzīvnieku īpašniekiem kompensāciju par Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē reģistrētiem cūku sugas dzīvniekiem, ja tie nokauti, jo dzīvnieku īpašnieks nespēj nodrošināt biodrošības pasākumu ieviešanu vai dzīvnieku īpašniekam ir radušies tirdzniecības traucējumi, Lauku atbalsta dienests (LAD) izmaksās 30 līdz 45 dienu laikā no dzīvnieku īpašnieka aizpildīto dokumentu saņemšanas.

 

ZM atgādina, ka par Āfrikas cūku mēra vai citas valsts uzraudzībā esošas dzīvnieku infekcijas slimības apkarošanas laikā radītajiem zaudējumiem dzīvnieku īpašniekam 10 darbdienu laikā pēc Pārtikas un veterinārā dienesta akta saņemšanas ir jāiesniedz dokumenti LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē saskaņā ar kompensāciju noteikumos (MK 2005. gada 15. marta noteikumi Nr.177 „Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā”) noteiktajām prasībām. Kompensāciju varēs saņemt tikai tajā gadījumā, ja cūku sugas dzīvnieki ir bijuši reģistrēti LDC datu bāzē.
________________________
Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104,
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    31.07.2014