Par tālizpētes metožu izmantošanu augsnes kartēšanā – videokonferencē 2022. gada 31. augustā

Par tālizpētes metožu izmantošanu augsnes kartēšanā – videokonferencē 2022. gada 31. augustā

Norway grants logoLatvijā jau otro gadu norisinās vērienīga lauksaimniecības augsnes izpēte. Iepriekšējā lauksaimniecības augsnes izpēte Latvijā tika veikta pirms apmēram 40 gadiem, un dati par augsni bieži vien ir novecojuši vai fragmentēti. 

 

Aizritējušo desmitgažu laikā ir mainījušās augsnes izpētes metodes, t.sk. augsnes izpētes procesā mūsdienās arvien plašāk izmanto dažādus digitālo tehnoloģiju piedāvātos risinājumus. Norvēģijas finanšu instrumenta projektā “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” (E2SOILAGRI) veiktajā Latvijas kūdraugsnes izpētē ir izmantota gan augsnes izplatības kartēšana klasiskajā veidā – kartēšana lauka apstākļos, gan arī tālizpēte un mašīnskaitļošana, kas ļauj iegūt datus par augsni ātrāk, kā arī laika un cilvēkresursu ziņā rentablāk. 

 

Tādēļ jau pašlaik iegūtie Latvijas kūdraugsnes izpētes rezultāti sniedz vērtīgu informāciju visām ar lauksaimniecību saistītajām mērķa grupām un pilnveido informāciju par lauksaimniecība izmantojamo augsni.

 

Tālizpētes datu lietojums augsnes politikas veidošanā, tās apsaimniekošanā, aizsardzībā un citās jomās bieži rada daudzu jautājumu, uz kuriem meklēsim atbildes videokonferencē “Kūdraugsnes izplatības novērtēšana – modelēšana, tālizpēte un mašīnmācīšanās”, kas notiks 2022. gada 31. augustā no pulksten 11.00 līdz 13.00 un tiks translēta tiešsaistes platformā “Zoom” un tīmekļvietnēs “Facebook” un “Youtube”. Konference norisināsies latviešu un angļu valodā.

 

Pateicoties daudzajiem sadarbības partneriem Latvijā, Norvēģijā un vairākās ES valstīs, redzam iespēju konferencē diskutēt par pētījumiem un pieredzi tālizpētes metožu lietojumā, salīdzināt klasiskās un digitālās iespējas augsnes izpētē, vērtēt ar digitālajām metodēm iegūto datu ticamību, precizitāti un izmantošanu, kā arī spriest par abu metožu līdzāspastāvēšanu un sinerģiju. Vienlaikus tā ir iespēja dalīties informācijā starp sabiedrību un pētniecību, nodrošinot plašāku dialogu sabiedrībā kopumā. 

 

Piedalīties konferencē laipni aicināts ikviens interesents!
 

Dalībai videokonferencē, lūdzu, reģistrējieties šeit, aizpildot veidlapu https://forms.office.com/r/jL93WzqQiV.

 

Darba kārtība

 

Detalizētākai informācijai, lūdzu, sazinieties ar videokonferences organizētājiem – E2SOILAGRI projekta vadītāju Lauri Leitānu, 27087484, Lauris.Leitans@gmail.com.
 

Sadarbības partneri Norvēģijas Grantu klimata un vides 2014.-2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” iepriekš noteiktajā projektā "Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā" realizēšanā ir Zemkopības ministrija, Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūts, Latvijas Universitāte, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” un Valsts augu aizsardzības dienests
 

Projekta plānotais budžets ir 1,83 miljoni eiro, ko veido Norvēģijas piešķirtais 1,56 miljoni eiro grantu finansējums un 0,27 miljoni eiro nacionālais līdzfinansējums.
 
 

Strādājam kopā zaļai Eiropai!

____________________
Mediju kontaktiem: 
Rūta Rudzīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālrunis: +371 67027498 
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv

 

Norway grants logo ansamblis

  • Publicēts:
    11.08.2022