Paredz atbalstu pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanai zvejas un makšķerēšanas kontrolē

Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumus noteikumos par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem. Izmaiņas šo noteikumu nosacījumos paredz, ka, atbilstoši Zivju fonda nolikumā paredzētajam, turpmāk no Zivju fonda finanšu līdzekļiem būs iespēja izmaksāt atbalstu par pašvaldību un Valsts vides dienesta (VVD) pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontrolē.

 

Izmaiņas valsts atbalsta nosacījumos paredz, ka uz atbalstu par pašvaldību un VVD pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontrolē var pretendēt novadu un republikas pilsētu pašvaldības un VVD. Atbalsta pretendentam Lauku atbalsta dienestā (LAD) būs jāiesniedz iesniegums un informācija par atbalsta pretendenta pilnvaroto personu patstāvīgi atklātajiem zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem. Pēc tam kad LAD būs pārbaudījis atbalsta pretendenta iesniegtos dokumentus, Zivju fonda padome izskatīs šos dokumentus un pieņems lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu.

 

Jau pirms vairākiem gadiem Zivju fonda nolikumā tika noteikts, ka pašvaldību un VVD pilnvaroto personu iesaistīšanai zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā attiecīgās pašvaldības vai VVD kontā saskaņā ar kompetentās valsts institūcijas lēmumu tieši ieskaita līdzekļus 40% apmērā no ieņemtās naudas summas par zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, ko patstāvīgi atklājušas pašvaldību vai VVD pilnvarotās personas, un 40% apmērā no ieņemtās naudas summas, kas iegūta pēc pašvaldību vai VVD pilnvaroto personu izņemto zivju, zvejas rīku un zvejas līdzekļu realizācijas. Tomēr, ņemot vērā Zivju fonda valsts budžeta dotācijas ierobežojumus, kas tika noteikti krīzes situācijā, Zivju fonda padome līdz 2014.gadam nesaskatīja iespēju šī atbalsta pasākuma īstenošanai.

 

Izmaiņas noteikumos vēl tiks skatītas valdībā. Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2010. gada 2. marta noteikumos Nr. 215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, ko ceturtdien, 3. aprīlī, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē, pieejama MK mājaslapā.
______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    03.04.2014