Paredzēts atbalsts vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai

Otrdien, 10. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka atbalsta piešķiršanas kārtību sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai.

 

Noteikumi sagatavoti, lai noteiktu kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansēto Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēto Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”. Abu atbalsta pasākumu mērķis ir atbalstīt sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanu un īstenošanu, tā nostiprinot LEADER jeb sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieeju, kas uzlabo uz vietējām vajadzībām balstītus pārvaldības mehānismus vietējā līmenī un pilnveido ilgtspējīgas attīstības potenciālu lauku teritorijā un zivsaimniecībai nozīmīgā teritorijā.

 

Noteikumu projekts nosaka vietējām rīcības grupām un to vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai izvirzāmās prasības, atbalsta apmēru un veidu vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai. Tāpat noteikumi paredz pieteikšanās, vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas kārtību, iesniedzamos dokumentus, vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanas nosacījumus un atbalsta maksāšanas kārtību, atbalsta apmēru vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai un vietējās attīstības stratēģiju īstenošanas nosacījumus.    

 

Vietējās attīstības stratēģijas izstrādes laikā vietējām rīcības grupām tiks nodrošināts metodiskais atbalsts. Par plānotiem pasākumiem informācija būs pieejama Zemkopības ministrijā, Valsts lauku tīklā un Zivsaimniecības sadarbības tīklā.

 

Atbalsta piešķiršanas kārtība stāsies spēkā pēc tās publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai” pieejama MK mājaslapā.
______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    10.03.2015