Pieņemti jauni noteikumi Maedi–Visna slimības uzraudzībai, kontrolei un apkarošanai aitām

Patlaban Latvijas normatīvajos aktos nav noteikta Maedi–Visna* slimības uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība aitām. Aitkopjiem šī slimība ekonomiski rada ievērojamus produkcijas zudumus aitu ganāmpulkā, un Maedi-Visna slimības riska ignorēšana apdraud aitkopības attīstību Latvijā. Tādēļ valdība otrdien, 20. maijā, pieņēma jaunus noteikumus „Slimības Maedi-Visna uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība aitām”.


 

Jaunie Zemkopības ministrijas izstrādātie noteikumi ietver Maedi–Visna slimības uzraudzības, kontroles un apkarošanas nosacījumus, paredzot darbības, kas ļaus novietnēm iegūt un turpmāk saglabāt no Maedi–Visna atveseļošanās novietnes statusu vai no Maedi–Visna slimības brīvas novietnes statusu, vai no Maedi–Visna oficiāli brīvas novietnes statusu. Lai iepriekš minētos statusus varētu iegūt, aitu īpašniekam būs jāiesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā iesniegums, par to, ka ir izpildījis noteikumos noteiktās prasības attiecīgā statusa iegūšanā.

 

Tāpat noteikumi noteic, ka drīkstēs novietnē, kurai būs piešķirts kāds no iepriekšminētajiem statusiem, ievest aitas no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai trešās valsts - no tāda ganāmpulka, kurā būs veikta Maedi-Visna uzraudzība, seroloģiski izmeklējot un iegūstot negatīvu rezultātu.

 

Noteikumi noteic arī tiesisko regulējumu iesaistītajām personām un iestādēm, dzīvnieku pārvadāšanas ierobežojumus un nosacījumus, ja dzīvnieks tiks vests uz pasākumiem. Noteikumos īpaši norādīti pasākumi, kas veicami, ja ir aizdomas par dzīvnieka saslimšanu ar Maedi-Visna vai tiek apstiprināta Maedi-Visna diagnoze.

 

Noteikumi „Slimības Maedi-Visna uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība aitām” pēc tā apstiprināšanas valdībā un publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” stāsies spēkā 2014. gada 1. jūnijā.

 


Papildu informācija par noteikumiem - MK mājaslapā.

 

* Medi–Visna slimība ir lēni progresējoša un neatgriezeniska infekcijas slimība, kam raksturīgi elpošanas (Medi forma), dažreiz arī centrālās nervu sistēmas darbības traucējumi (Visna forma), mastīts, locītavu iekaisumi, novājēšana. Uzņēmīgas ir dažāda vecuma aitas un kazas. Medi–Visna slimības vīruss nav bīstams cilvēkam. Ne visiem inficētajiem dzīvniekiem izveidojas slimības klīniskās pazīmes, dažiem infekcija var noritēt slēptā formā. Tādēļ ļoti svarīgi veikt regulāru ganāmpulka seroloģisko izmeklēšanu, jo tādējādi šādi dzīvnieki tiks atklāti. Aitkopējiem šī slimība ekonomiski ir ļoti nozīmīga, jo ilgākā laika posmā hroniski slimie dzīvnieki rada ievērojamus produkcijas zaudējumus. Medi-Visna slimības riska ignorēšana apdraud aitkopības attīstību Latvijā, jo, uzlabojot Latvijas tumšgalves šķirnes aitu gaļas īpašības, tiek ievesti arī ļoti uzņēmīgu šķirņu vērtīgi vaislinieki.

______________________________
Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67027498
ruta.rudzite@zm.gov.lv

 

 

  • Publicēts:
    20.05.2014