Plāno uzlabot situāciju meža ugunsdzēsības jomā

Zemkopības ministrija sagatavojusi Ministru kabinetam informatīvo ziņojumu par Valsts meža dienesta (VMD) nodrošinājumu meža ugunsdzēsības funkcijas pildīšanai, kā arī piedāvā risinājumu esošās situācijas uzlabošanai.

 

Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka meža ugunsapsardzības materiāli tehniskā bāze, īpaši transports, ir nolietojusies un ik gadu veido palielinātas izmaksas šīs bāzes uzturēšanai funkcionālā kārtībā. Lai nodrošinātu un attīstītu VMD meža ugunsapsardzības funkciju, 2015. gadā nepieciešams papildu finansējums no valsts budžeta 4 566 502 eiro apmērā sezonas darbinieku atlīdzībai, inventāram un funkcijas izpildei piemērota transportlīdzekļu parka attīstībai. Plānots arī turpināt ugunsnovērošanas torņu būvniecību un rekonstrukciju, izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzekļus.

 

Meža ugunsgrēku radīto ekonomisko, sociālo un ekoloģisko seku mazināšanā svarīga ir savlaicīga meža ugunsgrēka vietas atklāšana. Meža ugunsgrēku atklāšanā būtiska nozīme ir ugunsnovērošanas torņu tīklam. Latvijā ugunsnedrošajā laikposmā torņos tiek nodarbināti torņu dežuranti. Līdzšinējā prakse liecina, ka torņu dežurantu novērojumus nevar izmantot sliktos laika apstākļos, kad ir apgrūtināta redzamība krēslas, tumsas, miglas vai piedūmojuma dēļ, tādējādi var netikt pamanīti arī nelieli uguns avoti. Lai nodrošinātu operatīvu meža ugunsgrēku atklāšanu jebkuros laika apstākļos visu diennakti un līdz ar to savlaicīgu meža ugunsgrēku likvidāciju, jāizmanto mūsdienu tehnoloģiskās iespējas, izveidojot attālinātās novērošanas sistēmu.

 

Galvenais meža ugunsgrēku izcelšanās iemesls ir cilvēku neuzmanīga rīcība ar uguni, tostarp kūlas un ciršanas atlieku dedzināšana. 2013. gadā šādi izcēlās 89% no visiem meža ugunsgrēkiem. Ugunsgrēki bieži izceļas apdzīvotu vietu tuvumā vai teritorijās ar lielu rekreācijas slodzi. Savukārt 6% gadījumu ugunsgrēku izcelšanās bija saistīta ar ļaunprātīgu dedzināšanu un 1 % gadījumu – ar dzelzceļa transporta ekspluatāciju. Dabas parādību, piemēram, zibens, radīti meža ugunsgrēki izceļas reti.

 

Informatīvais ziņojums „Par pašreizējo situāciju meža ugunsdzēsībā Valsts meža dienestā un priekšlikumi situācijas risināšanai”, ko ceturtdien, 15. maijā, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē, pieejams MK mājaslapā: saite.

______________________________

Informāciju sagatavoja

Viktorija Kalniņa

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālrunis: 67027622

viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    15.05.2014