Plānots palielināt finansējumu darbiem Daugavas HES un Rīgas HES ūdenskrātuvēs

Lai nodrošinātu kvalitatīvu Daugavas HES ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas darbu, valsts sekretāru sanāksmē ceturtdien, 19.februārī, izsludināja grozījumu projektu Daugavas un Rīgas HES darbu finansēšanas kārtībā.

 

Valstī stājusies spēkā virkne normatīvo dokumentu, kas juridiskām personām nosaka pienākumu palielināt būvju ekspluatācijas izdevumus, tai skaitā palielināt minimālo mēneša darba algu nodarbinātajiem, darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības pasākumus. Salīdzinājumā ar 2010.gadu, kad tika aprēķināts nepieciešamais finansējums Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu segšanai, ir pieaugušas darbu veikšanas izmaksas. Tādēļ Ministru kabineta noteikumos Nr.1060 Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība nepieciešams noteikt, ka Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu segšanai akciju sabiedrība „Latvenergo" katru gadu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi pārskaita 783 535 eiro, maksājumu 195 883,75 eiro apmērā izdarot reizi ceturksnī līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim. Būvju uzturēšanas pašreizējās izmaksas ir 668 749,76 eiro gadā.

 

Savukārt nepietiekamā finansējuma dēļ Daugavas HES ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbi jau ievērojami mazinājušies un līdzšinējais finansējums nedod iespēju pat uzsākt erozijas radīto ūdenskrātuvju krastu izskalojumu novēršanu, tādējādi apdraudot infrastruktūras objektu, ēku un zemes īpašumu pastāvēšanu. Lai darbus Daugavas HES ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanā un uzturēšanā, kā arī nozīmīgu būvju un infrastruktūras objektu aizsardzībā veiktu atbilstoši iecerētajam, nepieciešami 1,2 miljoni eiro gadā. Tādēļ turpmāk AS Latvenergo valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" gadskārtēji pārskaitīs 1,2 miljonus eiro.

 

Noteikumu projekts Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība”” stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas valdībā un publicēšanas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis.

 

Vairā informācijas par noteikumiem Ministru kabineta mājaslapā.

 

______________________________

 

Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

sabiedrisko attiecību speciāliste

Zemkopības ministrija

Tālrunis: +371 67027498

E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv

Mājaslapa: www.zm.gov.lv

 

 

  • Publicēts:
    19.02.2015