Plūdu risku novēršanai lauku teritorijās 2020. gadā atjaunotas 3 sūkņu stacijas un ūdensnotekas 354 km garumā

Plūdu risku novēršanai lauku teritorijās 2020. gadā atjaunotas 3 sūkņu stacijas un ūdensnotekas 354 km garumā

2020. gadā VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ), ieguldot Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF), ir īstenojusi 9 projektus 8,22 miljonu vērtībā, lai samazinātu plūdu riskus lauku teritorijās. Šo darbu laikā  ir atjaunotas 3 polderu sūkņu stacijas un 6 valsts nozīmes ūdensnotekas 92 km kopgarumā, samazinot plūdu riskus iedzīvotājiem un lauku apvidu uzņēmējiem 7495 hektāros applūstošo teritoriju. Kopā ar ERAF atbalstu 2014.-2020. gadu plānošanas periodā ir īstenoti 20 projekti 19,36 miljonu eiro vērtībā, no plūdiem riskiem ir pasargājot vairāk nekā 7400 iedzīvotāju un 17930 hektāros applūstošo platību.

 

Ieguldot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu, ZMNĪ īstenoja valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūvi un atjaunošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstībā” ietvaros. 2020. gadā ar ELFLA atbalstu īstenoti 24 projekti 5,6 miljonu eiro vērtībā, atjaunojot un pārbūvējot valsts un valsts nozīmes ūdensnotekas 262 km garumā. Kopā 2014.-2020. gada plānošanas periodā ar ELFLA finansējumu īstenoti 184 projekti 31,4 miljonu vērtībā, atjaunojot un pārbūvējot 1656 km ūdensnoteku.

 

2017. gada 23. un 24. augustā Latvija piedzīvoja spēcīgas lietusgāzes, kas izraisīja plūdus un ārkārtēju situāciju Latgales reģionā, kā arī dažos Vidzemes novados. Lietavas turpinājās arī septembrī un oktobrī, aptverot visu Latvijas teritoriju. 2017. gada vasaras un rudens lietavas un to izraisītie plūdi radīja ievērojamus zaudējumus valsts un pašvaldību infrastruktūras objektiem (ceļiem, dzelzceļam, meliorācijas sistēmām) un lauksaimniecības nozarei.  Lai novērstu 2017. gada spēcīgo lietusgāžu un to izraisīto plūdu radītos bojājumus, Latvija pieteicās palīdzības saņemšanai no ES Solidaritātes fonda (ESSF). Ieguldot 12,76 miljonus eiro, ZMNĪ veica 2017. gadā lietavās sagrauto meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju atjaunošanu 12,76 miljonu eiro vērtībā, atjaunojot 52 valsts nozīmes ūdensnotekas 266 km garumā un nostiprinot 13 aizsargdambjus 43,90 km garumā.

 

Zemkopības ministrijai un ZMNĪ realizējot valstij piederošu hidrotehnisko būvju atjaunošanu un pārbūvi, tiek novērsti vai samazināti plūdu riski, lauku apvidos pasargājot no plūdiem iedzīvotājus un viņiem piederošās būves, saimniecības un tehniku, kā arī lauksaimniecības un meža zemes, autoceļus u.c. nozīmīgus infrastruktūras un citus objektus.

____________________________________

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070; mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    28.12.2020