Plūdu risku samazināšanai atjaunota Zvidzienas poldera sūkņu stacija

Plūdu risku samazināšanai atjaunota Zvidzienas poldera sūkņu stacija

Ekspluatācijā pieņemta VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ) pārbūvētā Zvidzienas poldera sūkņu stacija Madonas novada Ošupes pagastā. Pārbūve veikta, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsta līdzekļus, kas 2014.-2020. gada plānošanas periodā paredzēti valsts nozīmes meliorācijas infrastruktūras atjaunošanai. Projekta kopējās izmaksas  bija 1,4 miljoni eiro. Sūkņu stacijas pārbūves rezultātā no plūdu riskiem ir  pasargāti apkaimes iedzīvotāji un lauku teritorija 2265 ha platībā.

 

Zvidzienas poldera sūkņu stacijai pēdējos 25 gados nebija veikti būtiski atjaunošanas pasākumi – stacija bija nolietota. Īstenojot šās sūkņu stacijas pārbūvi, ir veikta pastāvošās sūkņu stacijas konstrukciju demontāža, tās vietā izbūvējot ēku ar sūkņu kameru, sanesumu aizturēšanas restēm un sanesumu restu automātiskās tīrīšanas iekārtu. Ir izbūvēti arī jauni spiedvadi un uzstādīti jauni sūkņi ar automātisko vadības sistēmu un reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtu.

 

Arī 2019. gadā ZMNĪ turpina īstenot plūdu risku lauku teritorijās samazināšanai paredzētos darbus – valstij piederošu hidrotehnisko būvju atjaunošanu un pārbūvi, kā arī valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošanu, ieguldot ERAF un valsts finansējumu.

 

Realizējot valstij piederošu hidrotehnisko būvju atjaunošanu un pārbūvi, tiek novērsti vai samazināti plūdu riski, lauku apvidos pasargājot no plūdiem iedzīvotājus un viņiem piederošās būves, saimniecības un tehniku, kā arī lauksaimniecības un meža zemes, autoceļus u.c. infrastruktūras objektus. Kopumā ERAF atbalsta pasākumam “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” 2014.-2020. gadā Latvijā paredzēti 43,4 miljoni eiro.
_____________________________
Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    10.07.2019