Precizē Āfrikas cūku mēra riska zonas Latvijā

Otrdien, 17. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību. Grozījumi noteikumos sagatavoti, lai precizētu Āfrikas cūku mēra riska zonas Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā un Lietuvas Republikā.

 

Ar šiem grozījumiem noteikumos tiek noteikts, ka Āfrikas cūku mēra I riska zonas teritorijā papildus jau noteiktajiem novadiem un pagastiem ietilpst Alūksnes novada Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes un Liepnas pagasts, kā arī Apes novada Virešu pagasts. Savukārt Āfrikas cūku mēra II riska zonas teritorijā papildus jau noteiktajiem novadiem un pagastiem ietilpst Alūksnes novada Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, Mārkalnes, Jaunalūksnes un Pededzes pagasts, kā arī Apes novada Gaujienas, Trapenes un Apes pagasts. Izmaiņas Āfrikas cūku mēra riska zonu teritorijās izdarītas, lai ieviestu Eiropas Komisijas 2015. gada 13. februāra Īstenošanas lēmumā 2015/251/ES, ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs, noteiktās prasības.

 

Tāpat ar šiem grozījumiem noteikumos tiek regulēti nosacījumi tirdzniecībai ar cūkgaļu un cūkgaļas produktiem starp trešajām valstīm un tām ES dalībvalstīm, kurās ir konstatēts Āfrikas cūku mēris (nosacījumi cūkgaļas un cūkgaļas produktu nosūtīšanai no I, II un III riska zonas uz trešajām valstīm).

 

Lai nodrošinātu vienādu izpratni par to, kas ir „blakusprodukti”, grozījumi noteikumos paredz lietot vienotu terminoloģiju. Noteikumos nosaukums „atkritumprodukti” tiek mainīts pret „blakusprodukti”.

 

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība” pieejama MK mājaslapā.
______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    17.03.2015