Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem

Otrdien, 26. maijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas noteikumos, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku attīstībai – vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanas pasākumiem 2014.-2020. gada plānošanas periodā.

 

Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai iekļautu atsevišķus atbalsta piešķiršanas precizējošus nosacījumus. Kaut arī iesniegumu pieņemšana no atbalsta pretendentiem ilga no 20. aprīļa līdz 22. maijam, izmaiņas noteikumos paredz, ka vēl līdz 15. jūnijam pretendenti būs tiesīgi veikt iesniegumu precizējums atbilstoši spēkā esošajām atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, ja tādi ir nepieciešami.

 

Atbalsta piešķiršanas kārtībā tehniski precizēti atsevišķi nosacījumi, kas nosaka atbalsta piešķiršanu pasākumiem „Bioloģiskā lauksaimniecība”, Natura 2000 un Ūdens pamatdirektīvas maksājumi” un „Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi”. 

 

Piemēram, pasākumā „Bioloģiskā lauksaimniecība” tiek precizēts, kā notiek bioloģiski sertificētu bišu saimju skaita noteikšana saimniecībā laika posmā no kārtējā gada 15. maija līdz 15. septembrim. Tāpat atbalsta piešķiršanas kārtībā precizēts, ja uz atbalstu „Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi” pieteikti vairāk kā 100 ha lauksaimniecības zemes, tad platībai virs 100 ha piemēro atbalsta likmes samazinājumu neatkarīgi no saimniecības atrašanās vietas.

 

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par izmaiņām Ministru kabineta (MK) 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā” pieejama MK mājaslapā.


______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    26.05.2015