Precizēta valsts atbalsta saņemšanas kārtība dravniekiem

Lai novērstu situāciju, ka dravnieki divas reizes saņem atbalstu par bišu saimi, valdība otrdien, 26.maijā, precizējusi valsts atbalsta piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem.

 

Spēkā esošie noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai noteic: ja biškopja dravā kārtējā gada 1.janvārī ir vairāk nekā 29 bišu saimes, viņš saņem atbalstu 17,07 eiro par saimi. Savukārt noteikumi par valsts un ES atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā paredz, ka dravnieks, kura saimniecībā - atbilstoši Lauksaimniecības datu centra informācijai - laikā no 15.maija līdz15.septembrim ir vismaz 20 bioloģiski sertificētas bišu saimes, kārtējā gadā var saņemt atbalstu 40 eiro par saimi.

 

Lai novērstu dubulta finansējuma iespēju, noteikumu precizējums paredz: ja dravnieks, kuram ir bioloģiski sertificēta drava, jau ir saņēmis ES atbalstu par bišu saimēm, tad viņš valsts atbalstu par šīm pašām saimēm nesaņems. Un pastāv nosacījums: dravniekam, kurš vēlas saņemt valsts atbalstu, ir sava saimnieciskā darbība jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā, lai Lauku atbalsta dienests par to varētu pārliecināties. 

 

Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

 

Vairāk informācijas par noteikumiem – Ministru kabineta mājaslapā
______________________________
Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
tālr.: 67027498 
ruta.rudzite@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    26.05.2015