Precizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

Eiropas Komisija 2015.gada 13.februārī ir apstiprinājusi Latvijas Lauku attīstības programmu 2014.–2020.gadam (LAP 2014.–2020.). Tajā galvenie mērķi ir ieguldījumi un investīcijas, kas palielinātu ekonomiski aktīvo un uz tirgu orientēto saimniecību skaitu, atbalstu novirzot lauku saimniecību konkurētspējas stiprināšanai un veicinot kooperācijas attīstību lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, to saistot ar ekonomiskās izaugsmes, vides un klimata mērķiem. Tādēļ, atbilstoši LAP 2014.–2020. noteiktajam, nepieciešams veikt grozījumus arī pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” piešķiršanas kārtība” noteikumos. 

 

Grozījumi, ko otrdien, 11.maijā, apstiprināja valdība, konkrētāk nosaka pretendenta sasniedzamos mērķus un precizē atbalsta saņemšanas nosacījumus pasākuma apakšpasākumiem „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. Apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ir precizēti nosacījumi produktu ražošanai, kas nav iekļauti Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, un apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” iekļautas atbalstāmās aktivitātes meliorācijas sistēmu pārbūvei vai atjaunošanai, laukumu būvniecībai vai pārbūvei pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu pievadceļu būvniecībai un pārbūvei. Projektā, plānojot meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu, pretendenti var īstenot vienu kopīgu projektu – kopprojektu.

 

Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.600 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” piešķiršanas kārtība”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

 

Vairāk informācijas par noteikumiem – Ministru kabineta mājaslapā
______________________________
Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
tālr.: 67027498 
ruta.rudzite@zm.gov.lv    

  • Publicēts:
    12.05.2015