Saeima apstiprina ārkārtējās situācijas zonas paplašināšanu Āfrikas cūku mēra skartajā teritorijā

Saeima apstiprina ārkārtējās situācijas zonas paplašināšanu Āfrikas cūku mēra skartajā teritorijā

Ceturtdien, 24. jūlijā, Saeima ārkārtas sēdē apstiprināja valdības lēmumu, kas paredz grozījumus rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) skartajā teritorijā. Ņemot vērā to, ka ĀCM laboratoriski apstiprināts vēl trīs mājas cūku novietnēs ārkārtējās situācijas zonā un ir apstiprināts ĀCM Valkas novada Ērģemes pagastā, izmaiņas rīkojumā paredz paplašināt ārkārtējās situācijas teritoriju, lai būtu iespējams operatīvi veikt visus nepieciešamos pasākumus ĀCM ierobežošanai un apkarošanai.

 

Lai efektīgi apkarotu ĀCM un nepieļautu tā tālāku izplatīšanos valsts teritorijā, līdz 2014. gada 1. oktobrim ārkārtējā situācija papildus tiek izsludināta visā Rēzeknes un Ludzas novada teritorijā, kā arī Alojas, Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu, Valkas, Burtnieku, Kocēnu, Beverīnas, Strenču, Priekuļu, Raunas, Smiltenes, Apes, Alūksnes, Viļakas, Balvu, Rugāju, Baltinavas un Kārsavas novados, kā arī Preiļu novada Pelēču, Preiļu un Aizkalnes pagastos un Riebiņu novada Riebiņu, Rušonas un Silajāņu pagastos. Līdz šim jau ir izsludināta ārkārtējā situācijā Aglonas, Krāslavas, Dagdas, Zilupes, Ciblas novados, Daugavpils novada Ambeļu, Biķernieku, Demenes, Dubnas, Laucesas, Maļinovas, Naujenes, Salienas, Skrudalienas, Tabores, Vecsalienas un Višķu pagastos.

 

Jau ziņots, ka valdība otrdien, 22. jūlijā, atbalstīja ZM sagatavotos grozījumus rīkojumā, kas nosaka stingrākus biodrošības pasākumus cūku sugas dzīvnieku īpašniekiem ārkārtējās situācijas zonā. Rīkojums nosaka veicamos pasākumus cūku sugas dzīvnieku īpašniekiem, kuru novietnes atrodas ārkārtējās situācijas zonā un kuri nevar īstenot biodrošības pasākumus, lai efektīvāk ierobežotu ĀCM izplatību. Tāpat rīkojums nosaka, ka šādiem cūku sugas dzīvnieku īpašniekiem būs aizliegums vismaz gadu attiecīgajā novietnē turēt cūku sugas dzīvniekus, lai novērstu iespēju ĀCM vīrusam tālāk izplatīties.

 

Izmaiņas veiktas arī Ministru kabineta (MK) 2013. gada 20. augusta noteikumos Nr. 621 „Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”, kas nosaka biodrošības pasākumus cūku sugas dzīvnieku īpašniekiem.

 

Atbildīgā institūcija par darbību koordināciju ārkārtējās situācijas laikā ir PVD un tā amatpersonām ir tiesības iekļūt privātā īpašumā visu nepieciešamo ĀCM apkarošanas pasākumu īstenošanai. Tāpat PVD nosaka dzīvnieku un to produktu izmantošanas un pārvietošanas kārtību, kā arī transportlīdzekļu kustības ierobežojumus un citus pasākumus ĀCM ierobežošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par epizootiju uzliesmojuma likvidēšanu un draudu novēršanu. Finanšu resursi ĀCM apkarošanas pasākumu laikā radīto izdevumu segšanai tiks izmantoti no Finanšu ministrijas valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

 

Plašāka informācija par grozījumiem MK 2014. gada 2. jūlija rīkojumā Nr. 322 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” pieejama MK mājaslapā saite, MK 2014. gada 17. jūlija rīkojumā Nr. 359 „Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai” – saite, savukārt MK 2013. gada 20. augusta noteikumos Nr. 621 „Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām” – saite. Tāpat aktuālākā informācija par ĀCM pieejama ZM mājaslapā sadaļā „IEVĒRĪBAI”.

 

______________________________

Informāciju sagatavoja

Viktorija Kalniņa

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālrunis: 67027622

viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    24.07.2014