Tapusi projekta LIFE OrgBalt īsfilma, kurā eksperti skaidro klimata pārmaiņu samazināšanas potenciālu organiskajā augsnē

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par klimata pārmaiņu veicinošiem faktoriem (saistībā ar organiskās augsnes apsaimniekošanu) un to mazināšanas potenciālu, LIFE OrgBalt projekta ietvaros ir tapis informatīvs video

 


Klimata pārmaiņu un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas jautājumi kļūst arvien aktuālāki daudzu valstu politiskajā darba kārtībā, kā arī skar zemes īpašnieku ikdienu. Tomēr organiskās augsnes loma siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā joprojām nav pietiekami izpētīta. 


LIFE OrgBalt pēta to, kāda ir organiskās augsnes un ilgtspējīgas tās apsaimniekošanas prakses loma siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā un augsnes oglekļa uzkrāšanas spēju palielināšanā. Projektā tiek izstrādātas un ieviestas inovatīvas metodes siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanai nosusinātā auglīgā organiskajā augsnē, tā veicinot gan projekta partnervalstu, gan Eiropas Savienības klimata mērķu sasniegšanu. Kopumā organiskā augsne aizņem tikai 3% no Eiropas lauksaimniecības zemes platības, bet rada 25% no visām šī sektora siltumnīcefekta gāzu emisijām, kas skaidri parāda, cik lielu lomu tā spēlē klimata pārmaiņu kontekstā.


Papildu informāciju par projektu iespējams atrast arī projekta tīmekļvietnē
_________________________________
Informāciju sagatavoja:
Kristīne Puriņa 
Zemkopības ministrijas 
Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta 
Starptautisko lietu nodaļas 
Vecākā referente 
Tālr.: 67878701 
E-pasts: Kristine.Purina@zm.gov.lv 

 

  • Publicēts:
    17.05.2021