Tiks atbalstītas investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā

Projekti un investīcijas


Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas pasākumam "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā" ar kopējo publisko finansējumu EUR 708 493, kas tiek sadalīts:

 

EUR 431 493 biedrību īstenotajiem projektiem;
EUR 277 000 valsts kapitālsabiedrību vai atvasinātu publisku personu (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana, īstenotajiem projektiem.
Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā.

 

Pasākuma ietvaros ir iespējams veikt investīcijas akvakultūras, zivju apstrādes un pārstrādes iekārtās un infrastruktūrā. Pasākuma ietvaros nav attiecināmas investīcijas, kas saistītas ar produkcijas ražošanu peļņas gūšanai un mazumtirdzniecību.

 

Desmitās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015. gada 20. februāra līdz 2015. gada 20. martam, bet projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2015. gada 31. augustam.

 

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami LAD mājaslapā.

 

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā. Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

 

Plašāku informāciju par pasākumu un projektu iesniegumu pieņemšanu var noskaidrot, zvanot uz tālruni 67095000.

  • Publicēts:
    21.01.2015