Turpmāk Skolas piena programmā nodrošinās augstāku produktu kvalitāti

Otrdien, 13. janvārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībā, īstenojot Skolas piena programmu. Izmaiņas kārtībā nosaka papildu prasības piena produktiem, kas tiek izplatīti pirmskolas un skolas vecuma bērniem izglītības iestādēs.


 
Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā izstrādātas, lai turpmāk programmas īstenošanā ņemtu vērā arī vides apsvērumus un izglītojamiem piegādātu īpaši augstiem kvalitātes standartiem atbilstošus produktus. Turklāt šādas prasības ir saskaņā arī ar zaļā publiskā iepirkuma principiem.

 

Izmaiņas nosaka, ka produktam ir jābūt ražotam atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības shēmas vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) prasībām. Saskaņā ar Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas sniegto informāciju bioloģiski ražotie produkti, kas iegūti, saimniekojot ar dabiskām bioloģiskām metodēm, ir iedzīvotājiem visvairāk piemērotā pārtika. Savukārt NPKS visi produkta ražošanas posmi ir izsekojami un produkta pirmapstrādes un pārstrādes veicējs ir sertificēts atbilstoši prasībām, kas nodrošina konkrētas īpašības un kvalitāti, ievērojami pārsniedzot komerciālu preču standartus attiecībā uz sabiedrības, dzīvnieku vai augu veselību, dzīvnieku labturību vai vides aizsardzību.

 

Tāpat noteikta papildu prasība, ka produkts tiek transportēts ne tālāk par 250 kilometriem no tā ražošanas vietas līdz attiecīgajai mācību iestādei. Pirmkārt, šāds ierobežojums veicinās CO2 izmešu samazināšanu, darbojoties kā vides aizsardzības faktors. Otrkārt, ierobežojot transportēšanas attālumu, uz piegādes izmaksu rēķina var samazināt produkta realizācijas cenu, tādējādi vairāk līdzekļu iespējams atvēlēt produktu izdales un pasniegšanas izmaksām izglītības iestādē. 

 

Jaunās papildu prasības attieksies uz produktiem, par kuru piegādi tiek piešķirts valsts līdzfinansējums, proti, saskaņā ar esošajiem valsts līdzfinansējuma nosacījumiem, šīs papildu prasības attieksies tikai uz pasterizētu pienu, ja tas piegādāts pirmsskolas un 1.–9. klases izglītojamiem.

 

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 106 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs” pieejama MK mājaslapā: saite
______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    13.01.2015