Turpmāk svaigpiena vidējo ģeometrisko rādītāju aprēķinus veiks Lauksaimniecības datu centrs

Zemkopības ministrija atkārtoti informē, ka, sākot ar 2014. gada 1. Jūniju, baktēriju kopskaita un somatisko šūnu skaita vidējo ģeometrisko (VĢ) rādītāju aprēķinus nodrošina Lauksaimniecības datu centrs (LDC) svaigpiena kvalitātes datubāzē. Līdz šim LDC datubāzē ir uzkrāta svaigpiena laboratorisko analīžu rezultāti un veikti VĢ aprēķini. Pārtikas un veterinārais dienests svaigpiena aprites oficiālajā kontrolē šos aprēķinus izmantos no 2014. gada 1.jūnija. To paredz MK 11.03.2014. noteikumi Nr.137 „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr.123 „Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei””.

 

Sākot ar 1. jūniju, LDC datubāzē tiks reģistrēti svaigpienam piemērotie brīdinājumi, kas datubāzē parādīsies kā paziņojumi, kuri piena pircējam ir jāpaziņo piena ražotājam. Vēršam uzmanību, ka līdz 1. jūnijam svaigpiena ražotājam noteiktie brīdinājumi paliek spēkā. Ja piena ražotājs brīdinājuma periodā neveiks darbības piena kvalitātes uzlabošanai, tad LDC datubāzē parādīsies svaigpiena ražotājam piemērotais svaigpiena realizācijas aizliegums. Svaigpiena apritē iesaistītās puses tiks informētas par tām piemērotajiem brīdinājumiem un svaigpiena realizācijas aizliegumiem.

 

Noteikumi paredz, ka visiem, kas ir iesaistīti svaigpiena apritē, ir jāseko datubāzē pieejamai informācijai par iepērkamā svaigpiena kvalitāti, bet piena pircējiem tas ir obligāts pienākums. Svaigpiena pircējam jāinformē ražotājs par svaigpiena kvalitātes rādītāju neatbilstību un sadarbībā ar ražotāju tie jānovērš. Svaigpiena pircējam jāseko arī noņemto paraugu skaita atbilstībai ar noteikumos noteikto – tātad, paraugi jānoņem ne retāk kā divas reizes mēnesī. Vismaz vienā no paraugiem nepieciešama inhibitoru klātbūtnes noteikšana.

 

Svaigpiena paraugi tiks uzskatīti par nederīgiem VĢ aprēķiniem, ja kāds no noteikumos noteiktajiem rādītājiem (somatiskās šūnas, baktēriju kopskaits, olbaltumvielas un piena tauki) laboratoriski netiks noteikts.
________________________
Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    30.05.2014