Uzlabos kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanas procesu

Lai veicinātu kooperācijas attīstību lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, valdība otrdien, 30.septembrī, pieņēma jaunus noteikumus „Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu”.

 

Noteikumi precīzi nosaka lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanas kritērijus un to izvērtēšanas kārtību atbilstības statusa iegūšanai, kā arī Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) pienākumus atbilstības izvērtēšanas procesā.

 

Jaunajā plānošanas periodā Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir paredzēti vairāki atbalsta instrumenti. Piemēram, atbilstīgās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības varēs pretendēt uz atbalstu pasākumos „Ražotāju grupu un organizāciju izveide”, „Investīcijas materiālajos aktīvos” un „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”. Savukārt atbilstīgās mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības varēs pretendēt uz atbalstu pasākumos „Ražotāju grupu un organizāciju izveide”, „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”, „Natura 2000 maksājumi”, „Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā”.

 

Plašāka informācija par MK noteikumu projektu „Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu pieejama MK mājaslapā.

 

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un aizstās līdz šim spēkā esošos MK 2013. gada 29. janvāra noteikumus Nr. 73 „Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu”.
______________________________
Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte,

sabiedrisko attiecību speciāliste,
tālr.: 67027498,

e-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv

 

  • Publicēts:
    30.09.2014