Uzlabos zivju izkraušanas kontroli

Otrdien, 24. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto jauno noteikumu projektu, kas nosaka nozvejoto zivju izkraušanas kontroles, zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes kārtību. Plānots, ka zivju produktu izsekojamība nodrošinās visaptverošas kontroles režīma izveidošanu visos ražošanas un tirdzniecības ķēdes posmos.

 

Zivju izkraušanas kontrole iekļauj tādus posmus kā zvejas produktu svēršana, pirmā pārdošana, transportēšana un izsekojamības nodrošināšana visām zvejas un akvakultūras produktu partijām. Atbilstoši jaunajām prasībām tiks nodrošināta izsekojamība visām zvejas un akvakultūras produktu partijām no nozvejas vai ieguves līdz mazumtirdzniecības vietai visos ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmos. Jaunie noteikumi paredz, ka pie katras produktu partijas vai, ja partija ir sadalīta daļās, pie katras tās daļas, piemēram, kastes, maisa, paletes, konteinera jāpievieno aizpildīts izsekojamības dokuments.

 

Tāpat jaunie noteikumi paredz elektroniskās informācijas sistēmas „Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma” izmantošanu nozvejas izkraušanas dokumentu, pārdošanas zīmju un citu datu ievadīšanai, tādējādi būtiski samazinot administratīvo slogu.

 

Jaunais noteikumu projekts aizstās šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta (MK) 2009. gada 2. jūnija noteikumus Nr. 503 „Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi”.

 

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par MK noteikumu projektu „Zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi” pieejama MK mājaslapā.


______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    24.03.2015