Valdība iepazīstināta ar nepieciešamo valsts budžeta līdzfinansējumu Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondam 2021.-2027. gadā

Valdība iepazīstināta ar nepieciešamo valsts budžeta līdzfinansējumu Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondam 2021.-2027. gadā
Otrdien, 6. jūlijā, Zemkopības ministrija (ZM) iepazīstinājusi valdību ar informatīvo ziņojumu “Par Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gadam", lai nodrošinātu finansējumu Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondam 2021.-2027. gadā. 
 
Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gadam (ZRP) projekts paredz atbalstu trīs Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) regulas prioritātēs:
pirmā - veicināt ilgtspējīgu zvejniecību un ūdens bioloģisko resursu atjaunošanu un saglabāšanu, 
otrā - veicināt ilgtspējīgas akvakultūras darbību, kā arī zvejniecības un akvakultūras produktu pārstrādi un tirdzniecību, veicinot pārtikas nodrošinājumu Savienībā, 
trešā - sekmēt ilgtspējīgu zilo ekonomiku piekrastes, salu un iekšzemes teritorijā un veicināt zvejniecības un akvakultūras kopienas attīstību.
 
EJZAF regula paredz, ka Latvijai pieejamais ES finansējums būs 134 876 696 eiro, kam jānodrošina ne mazāk kā 30% Latvijas budžeta līdzfinansējums jeb 57 804 299 eiro. Tādējādi ZRP kopējais publiskais atbalsts veido 192 680 995 eiro.
 
EJZAF īstenošanas ietvaru nosaka Kopīgo noteikumu regula (KNR) un EJZAF regula. Kavējoties vienošanās panākšanai par ES daudzgadu budžetu, kavējās arī KNR un EJZAF regulas izstrāde un apstiprināšana. KNR šāgada 30.jūnijā tika publicēta ES oficiālajā Vēstnesī, un plānots, ka EJZAF regulas projekts stāsies spēkā divas nedēļas pēc KNR publicēšanas. 
 
EJZAF regula nosaka Latvijai pieejamo finansējuma apjomu, Savienības prioritātes un saistībā ar tām īstenojamos konkrētos mērķus. Savukārt, izstrādājot programmu EJZAF īstenošanai, konkrēto mērķu ietvaros īstenojamās darbības izvēlas dalībvalsts atkarībā no stipro un vājo pušu, iespēju un draudu izvērtējuma, kā arī, ņemot vērā Kopējās zivsaimniecības politikas ietvaru un politikas iniciatīvas un mērķus, kas noteikti Zaļajā kursā. Izstrādāto programmu apstiprina Eiropas Komisija. 
 
Lai tiktu nodrošināta EJZAF īstenošana, Zemkopības ministrija ir sagatavojusi ZRP projektu, kam visā tā izstrādes gaitā tikusi nodrošināta sabiedrības līdzdalība. Jau sākotnējā izstrādes posmā tika organizētas gan tematiskas diskusijas ar pārstāvjiem no zivsaimniecības nozares, vietējām rīcības grupām, kuras īsteno šī plānošanas perioda sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas, zinātniskajām institūcijām un valsts pārvaldes iestādēm un citiem partneriem, gan projekts apspriests Zivsaimniecības konsultatīvajā padomē, kā arī nodrošināta tā publiskā apspriešana. Ievērojot diskusijās partneru sniegtos viedokļus, ZRP projekts tika precizēts. 
 
Vienlaikus Zemkopības ministrija turpina neformālas konsultācijas ar EK par ZRP projektu, lai to pēc iespējas ātrāk sagatavotu iesniegšanai Eiropas Komisijā.
 
Vairāk informācijas – Ministru kabineta tīmekļvietnē: Informatīvais ziņojums "Par Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gadam". Kā arī ZM tīmekļvietnē: Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai 2021-2027 (projekts)
__________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālrunis: +371 67027498 
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  
  • Publicēts:
    06.07.2021