Valdība pieņem stingrākas biodrošības un epidemioloģiskās prasības ūdeļu novietnēm un aizliedz ūdeles ievest Latvijā

Valdība pieņem stingrākas biodrošības un epidemioloģiskās prasības ūdeļu novietnēm un aizliedz ūdeles ievest Latvijā

Valdība otrdien, 21. decembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, nosakot papildu epidemioloģiskās drošības nosacījumus dzīvnieku novietnēm un aizliegumu ievest ūdeles Latvijā no citām valstīm.

 

Grozījumi attiecas uz ūdeļu, citu Mustelidae dzimtas dzīvnieku un jenotsuņu novietnēm, it īpaši uz Covid-19 infekcijas skartajām novietnēm. 

 

Noteikumu mērķis ir nodrošināt SARS CoV-2 vīrusa izplatīšanās ierobežošanu ūdeļu, citu Mustelidae dzimtas dzīvnieku un jenotsuņu novietnēs, kā arī apturēt SARS CoV-2 vīrusa pārnesi no cilvēka uz dzīvniekiem, un – pretēji. 

 

Dzīvnieku īpašnieka pienākums ir papildināt biodrošības pasākumu plānu ar detalizētām prasībām biodrošības uzraudzībai un ieviešanai, kā arī papildināt iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai ar papildu prasībām to uzraudzībai un ieviešanai. Dzīvnieku īpašniekam ir jāveic darbinieku instruēšana pirms darba uzsākšanas un turpmāk reizi ceturksnī par visiem epidemioloģiskās drošības un biodrošības pasākumiem. 

 

Novietnē dzīvniekus atļauts kopt tikai darbiniekiem ar vakcinācijas vai pārslimošanas sadarbspējīgu sertifikātu un saņemtu balstvakcināciju pret kovidu (atbilstoši Zāļu Valsts aģentūras tīmekļvietnē publicētajai informācijai). Dzīvnieku īpašniekam jānodrošina novietnē strādājošajiem darbiniekiem regulāra skrīninga testēšana, bet kovida skartā novietnē – regulārs laboratoriskais skrīnings un skrīninga testēšana. Intervāls starp testiem noteikts 72 stundas. Laboratorisko skrīningu un skrīninga testēšanu kovida skartā novietnē apmaksā dzīvnieku īpašnieks. 

 

Jebkurai personai, kura atrodas novietnē, jālieto sejas medicīniskā maska vai respirators bez vārsta. 

 

Lai nodrošinātu efektīvu biodrošības un epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu, grozījumi paredz, ka dzīvnieku īpašniekam vismaz reizi dienā jānoskatās videonovērošanas ieraksti un jāizvērtē noteikto prasību ievērošana, nepieciešamības gadījumā veicot korektīvās darbības, kā arī pēc pieprasījuma videoieraksti jāuzrāda PVD un Veselības inspekcijai. Šo prasību piemēro, kad spēkā ir stājies grozījums Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 715 “Labturības prasībām kažokzvēru turēšanai” par prasībām videokameru ierīkošanai dzīvnieku novietnē. 

 

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
__________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālrunis: +371 67027498 
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

  • Publicēts:
    22.12.2021