Valsts atbalstīs šķirnes vaislas dzīvnieku ierakstīšanu ciltsgrāmatā

Otrdien, 4. februārī, valdība apstiprināja kārtību, kādā valsts atbalstīs vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanu ciltsgrāmatā, to ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes datu izvērtēšanu. Tādējādi būs nodrošināts pārejas posma valsts atbalsts 2014.gadā, nosakot nepieciešamo naudas summu, lai nodrošinātu vaislas sivēnmāšu, piena šķirņu slaucamo govju, gaļas šķirņu zīdītājgovju un teļu, vaislas aitu māšu, piena šķirņu slaucamo kazu un tīršķirnes vaislas ķēvju sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā.

 

Pārejas posma valsts atbalsts paredzēts 2014.gadam, un ir plānots finansējums, ko izmaksās kā vienreizēju maksājumu:
1) cūkkopībai – 6 453 890 eiro;
2) piensaimniecības nozarei – 14 933 595 eiro;
3) gaļas liellopu audzēšanai – 1 968 993 eiro;
4) kazkopībai – 71 919 eiro;
5) aitkopībai – 542 114 eiro;
6) zirgkopībai – 42 836 eiro.

 

Noteikumi „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Papildu informācija par noteikumiem - MK mājaslapā.
______________________________

Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    04.02.2014