Valsts atbalsts meža nozares attīstībai 2020. gadā būs nepilni 238 tūkstoši eiro

Valsts atbalsts meža nozares attīstībai 2020. gadā būs nepilni 238 tūkstoši eiro

Valdība otrdien, 2. jūnijā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka valsts atbalsta apmēru un tā piešķiršanas kārtību meža nozares attīstībai. Lai veicinātu nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju, 2020. gadā kopējais atbalsta apmērs meža nozares attīstībai būs 237 927 eiro.

 

Noteikumi nepieciešami, lai nodrošinātu meža nozares atbalsta un attīstības programmu finansēšanu, meža zinātnisko izpēti, kā arī meža īpašnieku un sabiedrības izglītošanu un apmācību. Plānots atbalstīt skolu jaunatnes izglītošanas pasākumu “Konkurss “Mūsu mazais pārgājiens”” un grāmatas par bērzu izdošanai no skolēnu konkursā apkopotās informācijas “No folkloras, tautas dzīves ziņas līdz biznesam un nākotnes bioekonomikai”. Arī šogad ar valsts atbalsta finansējumu nodrošinās pasākuma “Meža dienas 2020” norisi. Tāpat atbalsts paredzēts meža nozares Gada balvas “Zelta čiekurs” norisei un citiem meža nozares attīstības projektiem, piemēram, informatīva materiāla sagatavošanai par mizgrauzi privātā meža īpašnieku izglītošanai “Egļu audžu aizsardzība pret egļu astoņzobu mizgrauzi (Ipstypographus L.)”, pamatojoties uz “Meža kaitēkļu un slimību monitoringa” datiem.

 

Noteikumi paredz arī atbalstīt zinātniskās izpētes projektus, piemēram, projektu “Koksnes kā enerģijas avota informācijas apzināšana un datu sagatavošana par Latviju kopīgajai koksnes aptaujai (Joint Wood Energy Enquiry UNECE/FAO, ECE/FAO)”. Ņemot vērā Latvijas attīstībai izvirzīto klimatneitralitātes mērķi 2050. gadam, joprojām nepieciešami pētījumi meža apsaimniekošanas potenciāla uzlabošanai un saimniecisko mežu CO2 ilgtermiņa piesaistes palielināšanai, tādēļ valsts finansēts būs arī projekts, lai noteiktu Latvijas situācijai atbilstošā meža apsaimniekošanas SEG emisiju un piesaistes references līmeni, un arī citi zinātniskie projekti.

 

Kaut arī liels darbs ir ieguldīts sabiedrības zināšanu un izpratnes uzlabošanā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un koksnes produktu pielietošanu, tomēr joprojām vērojama izpratnes plaisa starp meža apsaimniekotājiem, īpašniekiem, nozares pārstāvjiem un pārējo sabiedrību. Tādēļ jo īpaši svarīgi ir atbalstīt sabiedrības informēšanas un izglītošanas programmas un projektus, lai pilnveidotu sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. 

 

MK noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”. 

____________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498, e-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv, tīmekļvietne: www.zm.gov.lv
 

  • Publicēts:
    02.06.2020