Valsts izmaksās atbalstu akvakultūras uzņēmumiem par varavīksnes foreļu un arktisko paliju masveida bojāeju 2021. gada jūnijā un jūlijā

Valsts izmaksās atbalstu akvakultūras uzņēmumiem par varavīksnes foreļu un arktisko paliju masveida bojāeju 2021. gada jūnijā un jūlijā

Valdība ceturtdien, 14. jūlijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus par valsts atbalsta piešķiršanas kārtību akvakultūras uzņēmumiem, lai mazinātu zaudējumus par varavīksnes foreļu un arktisko paliju (akvakultūras dzīvnieku) masveida bojāeju 2021. gada ilgstošajā karstumā jūnijā un jūlijā.

 

Lai pieteiktos atbalstam, viena mēneša laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā ir jāiesniedz iesniegums Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmā, tam pievienojot:

  • praktizējošā veterinārārsta slēdzienu (audzētavas apsekošanas pārskatu), kas apliecina zivju bojāeju augstās ūdens temperatūras dēļ (virs +25°C),
  • izsniegtos tirdzniecības vai utilizācijas dokumentus tādu dzīvnieku izcelsmes produktu pārvadāšanai, kuri nav paredzēti lietošanai pārtikā, lai ar tiem pamatotu uzņēmumā bojāgājušo un utilizācijai nodoto akvakultūras dzīvnieku apjomu.

Šiem dokumentiem jābūt izsniegtiem ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15. septembrim.

 

Atbalsta apmēru aprēķina, zaudēto akvakultūras dzīvnieku daudzumu reizinot ar vidējo audzēšanas pašizmaksas cenu (4 eiro par kilogramu). LAD lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem viena mēneša laikā pēc atbalsta iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Kopējā atbalsta summa, kas paredzēta visiem atbalsta saņēmējiem, ir līdz 260 tūkstošiem eiro un atbalsts izmaksājams līdz šāgada 31. decembrim.

 

Vienlaikus valdība arī apstiprinājusi rīkojumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu kompensācijai no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai nodrošinātu atbalsta izmaksu par karstuma radītajiem zaudējumiem akvakultūras uzņēmumiem 2021. gada jūnijā un jūlijā.

 

Noteikumi “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība akvakultūras uzņēmumiem par 2021. gada jūnija un jūlija ilgstošā karstuma dēļ radītiem zaudējumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Rīkojums “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.

_________________________

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

  • Publicēts:
    14.07.2022