Veicinās lauksaimniecības zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā

Otrdien, 7. jūlijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz soda sankcijas personām, kuras atbilstoši likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” regulējumam iegādāto lauksaimniecības zemi neizmanto lauksaimnieciskajā darbībā.

 

Izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredz uzlikt administratīvo sodu personai, kas pēc 2014. gada 1. novembra ir ieguvusi īpašumā lauksaimniecības zemi, taču neizmanto šo zemi lauksaimnieciskajā darbībā. 

 

Gadījumā, ja zeme pirms tās iegādes iepriekšējā vai pašreizējā gadā ir bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem, bet gada laikā pēc šīs zemes iegādes netiek uzsākta šīs zemes izmantošana lauksaimnieciskajā darbībā, fiziskajām personām paredzēts sods no 360 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām – no 720 līdz 1080 eiro. Savukārt, ja zeme pirms tās iegādes iepriekšējā vai pašreizējā gadā nav bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem, bet triju gadu laikā pēc šīs zemes iegādes netiek uzsākta šīs zemes izmantošana lauksaimnieciskajā darbībā, fiziskajām personām paredzēts sods no 180 līdz 360 eiro, bet juridiskajām personām – no 360 līdz 720 eiro. 

 

Noteikts, ka par zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā administratīvo pārkāpumu lietas izskatīs attiecīgo pašvaldību administratīvās komisijas.

 

Izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas Saeimā un publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā www.vestnesis.lv . Plašāka informācija par grozījumiem „Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss” pieejama Ministru kabineta mājaslapā. 
______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    07.07.2015