Vienkāršoti nosacījumi sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektiem zivsaimniecībā

Vienkāršoti nosacījumi sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektiem zivsaimniecībā

Valdība otrdien, 19. februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”. Ņemot vērā pasākuma īstenošanas pieredzi, tiek precizēti vairāki noteikumu nosacījumi. 

 

Noteikumos svītrots nosacījums, ka (vismaz trijiem) biedrību biedriem komercdarbībai “pārsvarā” jābūt zvejniecībai, akvakultūrai vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrādei un konservēšanai. Jaunā noteikumu redakcija noteic, ka uz atbalstu kopprojekta īstenošanai varēs pretendēt biedrība, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un kuras (vismaz trijiem) biedriem komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana.

 

Lai atbalsta saņēmējiem samazinātu administratīvo slogu, noteikumi paredz pārskatu par saimnieciskās darbības rādītājiem iesniegt, sākot ar ceturto (nevis pirmo) gadu pēc projekta īstenošanas. 

 

Lai atbalsta pretendenta projektā izvēlētā sasniedzamā rādītāja vērtība būtu pārbaudāma, noteikumi paredz, ka pretendentam turpmāk kopā ar mērvienību būs jānorāda arī datu avots, ko izmantos sagaidāmās vērtības noteikšanā un izpildē pēc projekta īstenošanas. 

 

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.605 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana””" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

______________________________

Informāciju sagatavoja: 
Rūta Rudzīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste,
tālrunis: +371 67027498, 
e-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv, 
tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    19.02.2019