Zemes iegādes kreditēšanas programmā 9 gadu laikā lauksaimnieki iegādājušies 50 tūkstošus ha lauksaimniecības zemes 121 miljona eiro vērtībā

Zemes iegādes kreditēšanas programmā 9 gadu laikā lauksaimnieki iegādājušies 50 tūkstošus ha lauksaimniecības zemes 121 miljona eiro vērtībā

INFOGRAFIKA

Lauksaimnieki jau deviņus gadus aktīvi izmanto zemes iegādes kreditēšanas programmas piedāvāto iespēju ar pazeminātiem aizdevuma procentiem iegādāties ražošanai lauksaimniecībā izmantojamo zemi.


Deviņu gadu laikā, kopš zemes kreditēšanas programma ir ieviesta, zemnieki, izmantojot programmas piedāvāto iespēju, lauksaimnieciskajai ražošanai ir iegādājušies 50 169 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Šā gada 30. jūnijā bija apstiprināti 2407 aizdevumi par kopējo summu 121 miljons eiro.

  
Aizdevumi ir orientēti uz mazām un vidējām saimniecībām, kā arī jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir ekonomiski pamatoti saimniecību attīstības plāni, bet paaugstinātā riska vai trūkstošā nodrošinājuma dēļ nav iespējams saņemt aizdevumu komercbankās.

  
Aizdevumu gala procentu likmes zemes iegādei šajā programmā ilgstoši bija nemainīgas (2,7%), taču no 2021. gada aprīļa ir mainīts aprēķins un gala procentu likme ir 2,2% + ~1,3%. 

  
Aizdevuma maksimālais termiņš ir līdz 30 gadiem, bet maksimālā aizdevuma summa vienam aizņēmējam – līdz vienam miljonam eiro.

  
Atbalsts lauksaimniekiem zemes iegādei pašlaik tiek īstenots saskaņā ar ZM izstrādātajiem MK 22.05.2018. noteikumiem Nr.295 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”. Zemes kreditēšanas programmas aizdevumus izsniedz Attīstības un finanšu institūcija “Altum”.
____________________________________

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    02.09.2021