Zemes iegādes programmā lauksaimniekiem piešķirti aizdevumi 13,6 miljonu eiro vērtībā

Zemkopības ministrija informē, ka VAS „Lauku attīstības fonds” līdz 2014. gada 28. februārim ir pieņēmis lēmumu par 290 aizdevumu piešķiršanu zemniekiem 13,637 miljonu eiro vērtībā lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai. Par apstiprināto aizdevumu summu plānots iegādāties kopumā 7690 hektārus lauksaimniecības zemes. Iegādājamo zemes platību vidējā tirgus vērtība ir 1773 eiro par hektāru. Pārsvarā lauksaimnieki vēlas iegādāties savā īpašumā līdz šim nomāto zemi. Programmas līdzekļi lauksaimniekiem būs pieejami līdz 2014. gada 30. jūnijam.

 

Aizdevumu sadalījums pa reģioniem: Zemgale – 93, Kurzeme – 87, Vidzeme – 49, Latgale – 33 un Rīgas reģions – 28. Apstiprināto aizdevumu summas ir no 2846 eiro līdz 295 104 eiro (par 142 287 eiro un vairāk  ir apstiprināti kopā 13 aizdevumi). 209 no 290 apstiprinātajiem aizdevumiem piešķirtā aizdevuma summa ir līdz 55 000 eiro, pieprasītākās aizdevuma summas ir līdz 35 000 eiro.

 

Apstiprināto aizdevumu summas: no 2846 eiro līdz 10 000 eiro – 30 aizdevumi; no 10 001 eiro līdz 35 000 eiro – 122 aizdevumi; no 35 001 eiro līdz 55 000 eiro – 57 aizdevumi; no  55 001 eiro līdz 85 000 eiro – 35 aizdevumi; no 85 001 eiro līdz 115 000 eiro – 19 aizdevumi; no 115 001 eiro līdz 142 000 eiro – 14 aizdevumi; no 142 001 eiro līdz 426 862 eiro – 13 aizdevumi.

 

Aizdevumu termiņi ir robežās no 3 līdz 20 gadiem, vidējais aizdevumu termiņš – 15,5 gadi. Aizdevumu skaits ar termiņu līdz 5 gadiem – 13 aizdevumi; no 6 līdz 10 gadiem – 83 aizdevumi; no 11 līdz 15 gadiem – 30 aizdevumi; no 16 līdz 20 gadiem – 164 aizdevumi.

 

Pamatā aizdevumiem piesakās nelielas saimniecības, atbilstoši mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai, tās ir mikro saimniecības. 213 saimniecībās (no 256) strādā 1 līdz 3 darbinieki, kas ir ģimenes locekļi. Tikai 10 saimniecības ir tādas, kurās darbinieku skaits pārsniedz 10 un gada apgrozījums ir lielāks par 2 miljoniem eiro, kas, atbilstoši uzņēmumu definīcijai, ir uzskatāmi par mazo uzņēmumu.
________________________ 
Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    28.02.2014